Başağrısı ( Migren ve Gerilim Başağrısı )

BAŞAĞRISI ve MİGREN TEDAVİSİ

Randevu Alın

Kuru İğne (IMS) ile Migren Tedavisi

Düzenli kullanılmasına rağmen ilaç tedavisine yanıt vermeyen migren hastalarında ilaç dışı tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.

Kuru İğne tedavisi bu hastalarda kolay ulaşılabilir, uygulanabilir, ucuz ve oldukça etkili bir tedavidir.

Kuru iğne migren hastaları için tetik noktaları olduğuna inanılan kaslara batırılarak yapılır. İlk üç seans sonunda hastada ciddi rahatlamalar gözlenir.

Gerek ucuz (Botox’a kıyasla) gerekse etkili bir tedavi yöntemi olmasından dolayı migren tedavisinde hastalarımıza bu metodu öneriyoruz.

Nöral Terapi (Sinir Bloğu) ile Migren Tedavisi

Sinir bloğu dediğimiz tedavide başın arka kısmında bulunan ve hissetmeyi sağlayan sinirler lokal anestezi ile bloke edilir.

Nöral tedavi ayda bir seanslar şeklinde uygulanılır. 3 seans sonunda etkili sonuçların alındığı gözlenecektir. Eğer seanslar sonunda rahatlama olmazsa diğer tedavi seçenekleri gözden geçirilmelidir.

Baş Ağrısı Tanımı

Baş ve boyun bölgesindeki ağrılar, ağrıya duyarlı yapılar tarafından talamus isimli ağrının algılanacağı merkeze ve beyin kabuğuna ulaştırılır.

Migren ismi verilen ve insanların günlük yaşantılarını aksatan başağrısında  organik (beyinde sürekli bir değişklik ifade eden) olmaktan ziyade işlevsel bir problem mevcuttur.

Hemen herkes, hayatı boyunca değişik zamanlarda başağrıları yaşamakla birlikte migren, baş ağrısının ötesinde bir durumdur. Migren binlerce yıldan beri bilinmektedir.

Toplumlar arasında görülme sıklığı farklılık göstermekle birlikte; migren, toplumun tahminen %20’lik kısmını tüm yaşamı boyunca etkilemektedir.

Youtube Linki

Sezar (Julius Caesar), B. Pascal, L. Tolstoy, F. Nietzsche, I. Kant, F. Chopin, A. Nobel  ve S. Freud migren türü başağrısı çeken ve ilk akla gelen meşhurlardır. Migren türü başağrısının şiddeti ve eşlik eden belirtiler migrenli kişide iş görmezliğe yol açar.

Gerilim türü başağrısından sonra en sık rastlanan birincil (herhangi bir nedene bağlı olmayan) başağrısı olan migren günümüzde sosyal hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

Migren başağrısı genellikle bir gün içinde geçmekle birlikte üç güne kadar devam edebilir. Başağrısı sonrasında oluşan yorgunluk hali de hastanın normal yaşantısına dönmesini geciktiren başka bir önemli meseledir.

Baş Ağrısı Nasıl Takip Edilmeli

Başağrısı yalnızca nöroloji veya algoloji hekimleri için değil birinci basmakta vazifeli hekimler için de en sık rastlanan problemlerden biridir.

Nörolojik muayenenin normal olduğu birincil baş ağrılarında (%90) uluslararası kılavuzlarca belirlenmiş tanı ölçütlerine bağlı olarak konurken ikincil baş ağrılarında (%10)  hastanın muayenesinde mutlaka bir anormallik vardır.

Çocuk yaşlarda (<10 yaş) veya ileri yaşta (>50 yaş) başlayan başağrıları, hamilelik veya doğumla ilişkili başağrıları, aktivite, ıkınma ve öksürme ile artış gösteren başağrıları veya vücut ve baş pozisyonuyla ilişki başağrıları da mutlaka ciddiye alınmalı ve tetkik edilmelidir.

Tablo.1  KIRMIZI BAYRAK / ALARM İŞARETLERİ (HANGİ HASTALAR MUTLAKA TETKİK EDİLMELİ?)
Baş Ağrısı ve zamansal özellikleri
 • İlk ve en kötü baş ağrısı
 • Baş ağrısının şiddet ve sıklığında artış
 • İlerleyici veya yeni günlük kalıcı baş ağrısı
 • Günlük Süreğen Baş Ağrısı
 • Hep ayni tarafta oluşan baş ağrısı
 • Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen hastalar
 • Başağrısı ve Sara (epilepsi) nöbeti birlikteliği
 • Kanser veya HIV(+)  hastada yeni başlangıçlı baş ağrısı
Baş Ağrısı ile birlikte olan bulgular
 • Ateş, ense sertliği, bulantı ve kusma
 • Fokal nörolojik bulgular (tek yanlı uyuşma, güçsüzlük gibi)
 • Papilödem (göz siniri çevresinde şişme), şuur bozukluğu, kişilik değişikliği

Baş ağrısı ile gelen hastaya yaklaşım :

Dikkatli bir öykü alımı sonrasında hasta muayene edilmelidir.

 • Sistemik muayene ile ateş /döküntü / otit / lenfadenopati vs, kanbasıncı artışı, taşikardi araştırılır.
 • Nörolojik muayenede (bilinç düzeyi değişikleri, anormal göz dibi bulguları varlığı, ense sertliği ya da taraf bulgusu) problemi olduğu düşünülenler ileri tetkik için değerlendirilmelidir.

 

MİGREN NEDİR ?

Migren günlük işlevlerinizi yerine getirmenize engel olabilecek kadar şiddetli veya iş yapma kalitenizi etkileyebilecek kadar orta şiddette veya en üst şiddette zonklayıcı bir başağrısıdır. Çoğunlukla tek taraflıdır.

Göz çevresinde, şakakta veya alın bölgesinde hissedilir (Resim.1).  Mide bulantısı ve kusma eşlik edebilir. Işıktan, sesten veya kokudan rahatsızlık duyma belirtileri tariflenir.

Migren, 4-72 saat süren başağrısı  olarak tanımlansa dahi çocuklarda daha sıklıkla 2-10 saat arası sürmekte ve oksipital (başın arka bölgesi, ense) bölgede tariflenmektedir.

 

Migren çoğunlukla tek taraflıdır. Göz çevresinde, şakakta veya alın bölgesinde hissedilir.

Çocuklarda daha sıkça olmakla birlikte başın arka bölgesi ve ensede de tariflenmektedir.

Migren tanısı, başağrısının detaylı olarak tanımlanması ile konulur.

Nörolojik muayeneler ve tetkikler ( beyin tomografisi veya MR görüntülemesi ) genellikle normal bulunur ve daha çok, diğer daha korkutucu başağrısı nedenlerini dışlamakta işimize yarar.

Migren tanısında kullanılacak tanı kriterleri Uluslararası Başağrısı Topluluğu tarafından sürekli gözden geçirilerek yenilenmektedir.

 

Ancak unutulmamalıdır ki bu sadece bir kılavuzdur. Migren birçok kişide farklı şekillerde başağrısına yol açabilir.

Tanı dikkatli bir öykü ve deneyimli bir nöroloji uzmanı tarafından rahatlıkla konulabilir.

 

Tablo.2 Pratik olarak eğer aşağıdaki tanımlamaya evet diyorsanız migren türü bir başağrınız var demektir.

1. İşe mani olacak kadar şiddetli ağrı,

2. Mide bulantısı ve/veya kusma,

3. Işıktan ve / veya sesten rahatsız olma.

 

MİGREN TEDAVİSİ

 • Tüm migren hastaları atak tedavisi için bir şekilde ilaç kullanmaktadır. Migren ilaçlarının en önemli özelliği kullanımının güvenli olması ve migren semptomlarını durdurmasıdır. Aspirin, Steroid olmayan antienflamatuvarlar ve kodeinle kombine parasetamol etkili (yüksek) dozlarda kullanıldığında orta dereceli migren ataklarında en güvenli tedavilerdir.
 • Triptanlar migren için en iyi akut tedavi seçeneğidir ve iki saat içinde etkin bir tedavi sağlarlar. Güvenli olmalarına rağmen nadir de olsa kalp problemleri rapor edilmiştir. Ayrıca triptanlarla birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar ve özel başağrısı tipleri vardır. Bu sorunlar mutlaka başağrısı konusunda deneyimli bir nöroloji uzmanı ile tartışılmalıdır.
 • İlaç dışı tedaviler (davranış ve gevşeme tedavileri, egzersizler) reçetelenmiş ilaç tedavisiyle birlikte uygulandığında değerli bir yaklaşım tarzıdır.
 • Sık veya şiddetli migren atağı öyküsü olanlarda koruyucu ilaç tedavisine ihtiyaç var demektir.

Koruyucu tedavide aşağıdaki yaklaşımlar faydalıdır.

 1. İLAÇLAR: Beta blokerler, antikonvülzanlar, antidepresanlar migren profilaksisi için verilebilecek ilaçlardır.
 2. İLAÇ DIŞI TEDAVİLER: Kuru iğne tedavisi, Tetik nokta enjeksiyonları, Nöral terapi ( Sinir blokajı )
 3. Migren ağrısı ile ilişkili durumlar sorgulanmalı (Tablo.3) ve tedbirler alınmalıdır.
Tablo.3  Migren ağrısı ile ilişkili olabilecek durumlar sorgulanmalıdır
●       Adet döneminde ağrının ortaya çıkması

●       Uyku ile ağrının rahatlaması

●       Benzer ve tekrarlayan ağrı öncesi ve ağrı dönemi şikayetleri

●       Ailede migren öyküsü

●       Migren ile belirli besin alımı veya yeme alışkanlıkları arasındaki ilişki

●       Hava değişikliklerine bağlı olarak ağrı ataklarında artış olması

●       Aşırı egzersiz veya stres ile ağrının ortaya çıkması

 

 

By | 2018-01-22T00:34:49+00:00 Aralık 12th, 2017|Baş ağrısı, Genel, Kuru İğne|Yorum yok

Siz de fikrinizi belirtin