Abdulkadir Koçer 2018-01-31T16:29:29+00:00

ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. ABDULKADİR KOÇER

 • İyi düzeyde İngilizce bilen Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra 2006 yılında Nöroloji Doçenti unvanını almıştır.
 • Sonrasında 4 yıl süreyle Düzce Tıp Fakültesi AD Başkanlığını yürütmüş ve 2007 yılında da Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Elektrodiyagnostik Nöroloji Yüksek Lisans programını bitirmiştir.

BEZMİALEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI

 • Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, 2010 Kasım ayından itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde Nöroloji AD başkanlığına kurucu başkan olarak atandı.
 • Prof. Dr. Abdulkadir Koçer’in 100’ün üzerinde uluslararası makalesi (62’si SCI, SCI-E ve Pubmed dizinlerinde) ve 51’i uluslararası kongre ve sempozyumlarda olmak üzere 200’ün üzerinde bildirisi / konuşması yayınlanmıştır.
 • Doçent unvanı aldıktan sonra çalışmalarını klinik nörofizyoloji, ağrı ve hareket bozuklukları üzerinde yoğunlaştıran Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, çok sayıda dergide hakemlik ve editörler kurulu ile ilgili görevlerini de devam ettirmektedir.
 • Abdulkadir Koçer, 2011 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Profesör kadrosuna atandı.

YAN DAL UZMANLIKLARI

 • 2011 yılında Algoloji (Ağrı) ve Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı unvanlarını almıştır.
 • 2015 yılında TBDH ve TND tarafından verilen Vasküler Nöroloji (İnme) Hekimi unvanını almıştır.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ VE TIP EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

 • Dr. Koçer, 2012 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD’na kurucu bölüm başkanı olarak atandı.
 • Dört yıl süreyle hem nöroloji hem tıp eğitimi ana bilim dalı başkanlıklarını yürüten Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, 2016 yılında  emekli oldu.
 • Özel sektörde ağrı (baş, boyun ve bel ağrılarında girişimsel yöntemler ve kuru iğne uygulamaları) ve nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu (fizik-tedavi süreçleri) konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

2004-2007

Derece

Bölüm/Program

Üniversite / Okul

Yıl

 PROFESÖR  NÖROLOJİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

2012

2011

 Uzmanlık  Vasküler Nöroloji (İnme)  TBDH Derneği & Türk Nöroloji Derneği  2015
 Yan Dal Uzmanlığı Algoloji (Ağrı)

Klinik Nörofizyoloji

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI

2011

2011

 Doçent      Nöroloji KARTAL EĞİTİM HASTANESİ 2003-2005
 Y. Lisans  SAĞLIK-BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRODİYAGNOSTİK NÖROLOJİ (EEG-EMG)
 Doktora/Uzmanlık  Nöroloji PTT EĞİTİM HASTANESİ 1994-1999
 Lisans   MARMARA TIP FAKÜLTESİ MARMARA  ÜNİVERSİTESİ 1985-1992
 Lise Matematik TOKAT GAZİ OSMAN PAŞA LİSESİ 1981-1984

Ünvan/Görev

Görev yeri

Yıl

Prof., Anabilim dalı başkanı  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD 2012-2016
 Prof., Anabilim dalı başkanı  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD 2013-2016
Prof., Anabilim dalı başkanı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD 2010-2012
Prof., Sağlık Kurulu Başkanı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD 2010-2012
Prof., Adli Tıp Kurumu Üyesi İstanbul Adli Tıp Kurumu, 2. İhtisas Kurulu 2009-2014
Doç., Anabilim dalı başkanı Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroloji AD 2006-2010
Uzm.Dr., Başasistan Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 2003-2006
Asistan., Başasistan PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği 1995-2003
Zorunlu hizmet Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Hekimliği, Kastamonu Taşköprü Alatarla Sağlık Ocağı,  Kastamonu  Bozkurt Keşlik Sağlık Ocağı 1993-1995
 1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ BOZUK  OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEĞİŞİK SURAL SİNİR İLETİ ÇALIŞMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Tez Danışmanı: Prof.Dr.Önder Us, Marmara Üniversitesi Marmara Tıp Fakültesi, Nöroloji AbD, İstanbul.
 2. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı: HİPERTANSİYON HASTALARINDA KAROTİS İNTİMA KALINLIĞI VE BEYİN HASARI İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tez Danışmanı: Dr Mehmet Çetinkaya, PTT Eğitim Hastanesi Nöroloji Klinik Şefi.
 1. TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ,
 2. TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ,
 3. NÖRO-MODÜLASYON DERNEĞİ,
 4. AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY,
 5. EFNS,
 1. Writing, Presenting and publishing in medical English, 2007 (Medically speaking-Delaware 2005), İstanbul, 2 gün süreli
 2. Dementia – Karolinska Enstitüsü, 2007, 2 gün süreli
 3. Demansta Bilişsel tarama – TNTS grubu, 2006 (Prof.Dr. Öget Öktem ve Prof.Dr. Kaynak Selekler) 3 gün süreli
 4. Elektroensefalografi okulu, 2005 (Prof.Dr. Atilla Altunel ve Prof.Dr. Erbil Gözükırmızı tarafından eğitim verildi) 3 ay süreli
 5. Mezuniyet sonrası epilepsi interaktif eğitim proğramı – SPIKE Grubu 2005
 6. Mezuniyet sonrası epilepsi interaktif eğitim proğramı – SPIKE Grubu 2004
 7. Tıbbi araştırmalarda biyoistatistik yöntemleri ve SPSS kullanımı, 2004 (Prof.Dr.Haydar Sur) 5 gün süreli

ESERLER LİSTESİ

SCI, SCI-Expanded, PubMed, Web of Science tarafından indexlenen dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Koçer A. Greater occipital nerve blocks in the treatment of refractory chronic migraine: An observational report of nine cases. World J Clin Cases, vol.4, pp. 323-327, 2016.
 2. Koçer A., Oktay A.B., “Nintendo Wii assessment of Hoehn and Yahr score with Parkinson’s disease tremor.”, TECHNOLOGY AND HEALTH CARE, vol.14, pp.185-191, 2016
 3. Unal Z, Domac FM, Boylu E, Kocer A., Tanridag T, Us O. Blink reflex in migraine headache. Northern Clinics of Istanbul. VOL.3, pp. 1-8, 2016
 4. Balkuv E., Varoglu A.O., Isik N., Isbilen B., Duruyen S., Basaran R., Kocer A. The effects of thrombomodulin and activated protein C on the pathogenesis of multiple sclerosis.  Multiple Sclerosis and Related Disorders,  8 , pp. 131-135, 2016
 5. Kurtcan S., Kilicarslan R., Alkan A., Aralaşmak A., Aksoy F., Koçer A., “Auditory Pathway Features Determined by DTI in Subjects with Unilateral Acoustic Neuroma.”, CLINICAL NEURORADIOLOGY, vol.26, pp.439-444, 2016
 6. Koçer A., Sanlisoy B. , Agircan D., Okay M., Aralasmak A. , “Otitis complicated by Jacod’s syndrome with unusal facial nerve involvement: Case report and review of literature”, JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.65, pp.429-431, 2015
 7. Koçer A., “Cognitive problems related to vertebrobasilar circulation”, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.45, pp.993-997, 2015
 8. Gundogmus U.N., Budak A.E., Koçer A., Akin H.M., İnce H., “Risk Factors For Post-Traumatic Seizures (Epilepsy) in The Patients With Brain Injury in Turkey”, JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.32, pp.170-182, 2015
 9. Kocaman G., Duruyen H., Koçer A., Asil T., “Recurrent Ischemic Stroke Characteristics and Assessment of Sufficiency of Secondary Stroke Prevention”, ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.52, pp.139-144, 2015
 10. Koçer E., Koçer A., Ozsutcu M., Dursun A.E., Kirpinar I., “Dry Eye Related to Commonly Used New Antidepressants”, JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.35, pp.411-413, 2015
 11. Koçer A., Okay M., Hasırcı B., Ağırcan D., Sanlisoy B., “White matter lesions predict cognitive dysfunction in patients with essential tremor”, Neurology, Psychiatry and Brain Research, vol.21, pp.1-5, 2015
 12. Keskin E., Keskin E., Atik B., Koçer A., “A case of isolated abducens nerve paralysis in maxillofacial trauma.”, ANNALS OF MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.5, pp.258-261, 2015
 13. Kilicarslan R., Alkan A., Sharifov R., Akkoyunlu M.E., Aralaşmak A., Koçer A., et al.,”The Effect of Obesity on Brain Diffusion Alteration in Patients with Obstructive Sleep Apnea”, THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, 2014
 14. Ozcan M.E. , Karadeli H.H., Koçer A., Asil T., “Association between smoking and cognitive impairment in multiple sclerosis”, NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT, vol.10, pp.1715-1719, 2014
 15. Kocaman G., Alkan A., Asil T., Knabb V., Koçer A., Eryiğit G., “An unusually mild presentation of megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts”, Clinical Neurology and Neurosurgery, vol.11, pp.1-3, 2013
 16. Koçer A., Koçer E., Beşirli H., Dikici S., Domaç F.M., Ercan N., “Low scores on the Benton Facial Recognition Test associated with vertebrobasilar insufficiency”, Med Hypotheses, vol.80, pp.527-9, 2013
 17. Gürsoy E., Babacan G., Kolukısa M., Kocaman G., Çelebi A. , Koçer A., “Relationship between electrodiagnostic severity and neuropathic pain assessed by the LANSS pain scale in carpal tunnel syndrome”, Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol.9, pp.65-71, 2013
 18. Eryılmaz M., Koçer A., Kocaman G., Dikici S., “Two-Point Discrimination In Diabetic Patients”, J Diabetes, vol.10, pp.1-3, 2013
 19. Alkan A., Şerifov R., Aralaşmak A., Koçer A., Yüksel A., “Involvement of the corpus callosum splenium in a case with SSPE: magnetic resonance spectroscopy findings”, Arch Med Sci, vol.9, pp.386-7, 2013
 20. Hasırcı B., Okay M., Ağırcan D., Koçer A., “Elevated troponin level with negative outcome was found in ischemic stroke”, Cardiovascular Psychiatry and Neurology, vol.1, pp.953672-953672, 2013
 21. Özcan M.E., Karedereli H.H., Asil T., Koçer A., “17-year-old female with systemic lupus presents with complex movement disorder: possible relationship with anti-ribosomal P antibodies”, Case Reports in Neurological Medicine, vol.1, pp.590729-590729, 2013
 22. Koçer A., Yaman A., Neftaliyev E., Duruyen H., Eryılmaz M., Koçer E., “Assessment of mean platelet volume (MPV) in patients with neurodegenerative diseases: MPV increased in patients with Parkinson’s disease”, Current Gerontology and Geriatric Research, vol.10, pp.986254-986254, 2013
 23. Beşirli H., Koçer A., Dikici S., Yazgan S., Özdem Ş., “The Evaluation of Atherosclerosis in Migraine Patients”, Pain Practice, vol.13, pp.11-5, 2012
 24. Dikici S., Kocaman G., Özdem Ş., Koçer A., “Amlodipine-induced Delirium in a Patient With Ischemic Stroke”, The Neurologist, vol.18, pp.171-2, 2012
 25. Okuyucu Ş. , Koçer A., Eryılmaz M., Kocaman G., “Thioctacid is effective for neuropathy symptoms and hyperglycemia control without pronounced electromyographic changes “, Neurosciences, vol.17, pp.384-6, 2012
 26. Koçer A., “Higher P-wave dispersion in migraine patients with higher number of attacks. “, The Scientific World Journal, vol.2012, no.1, 2012
 27. Koçer E., Koçer A., Canan F., “Anger Management and Factors that Influence Anger in Physicians. “, Balkan Medical Journal, vol.28, pp.62-8, 2011
 28. Koçer E., Koçer A., Değirmenci Y., Eryılmaz M., “Long-term depression is a risk factor for stroke”, Acta Neuropsych, vol.23, pp.292-6, 2011
 29. Koçer A., Eryılmaz M., Özdem Ş., Karataş A., “Lateral torticollis: Report of a case complicated by Horner’s syndrome”, Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, vol.57, pp.369-70, 2011
 30. Karakaya O., Koçer A., Esen A.M., Kargın R., Barutcu İ., “Impaired Cerebral Circulation in Patients with Slow Coronary Flow”. .,”, Tohoku J Exp Med, vol.225, pp.13-6, 2011
 31. Boylu E., Domaç F.M., Koçer A., Ünal Z., Us Ö., Tanrıdağ T., “. Visual evoked potential abnormalities in migraine patients”, Electromyogr Clin Neurophysiol, vol.50, pp.303-8, 2010
 32. Koçer A., Koçer E., Memişoğulları R., Domaç F.M., Yüksel H., “IL-6 Levels in Tension Headache Patients”, Clin J Pain, vol.26, pp.690-3, 2010
 33. Koçer E., Alçelik A., Koçer A., Ataoğlu A., “P wave in anxiety and depression disorders “, Neural Regeneration Research, vol.5, pp.545-9, 2010
 34. Yılmaz S., Karalı E., Tokmak A., Güçlü E., Koçer A., Öztürk Ö., “Auditory evaluation in Parkinsonian patients”, Eur Arch Otorhinolaryngol, vol.266, pp.669-71, 2009
 35. Koçer A., Barutcu İ., Atakay S., Özdemirli B., Gül L., Karakaya O., “P-wave duration changes and dispersion: a risk factor or autonomic dysfunction in stroke”, Neurosciences, vol.14, pp.14-8, 2009
 36. Koçer A., Memişoğulları R., Domaç F.M., İlhan A., Koçer E., Okuyucu Ş., et al.,”IL-6 Levels in Migraine Patients Receiving Topiramate”, Pain Practice, vol.9, pp.375-9, 2009
 37. Bilge C., Koçer E., Koçer A., Börü Ü.T., “Depression and functional outcome after stroke: the effect of antidepressant therapy on functional recovery “, Eur J Phys Rehabil Med, vol.44, pp.13-8, 2008
 38. Koçer E., Bilge C., Çağrıcı S., Tutkan H., Koçer A., “İnme hastalarında lezyon lokalizasyonu ve depresyon ilişkisi”, Bulletin of Clinical Psychopharmacology, vol.18, pp.92-8, 2008
 39. Koçer A., Dikici S., Atakay S., Okuyucu Ş., “Serum uric acid and lipid levels while taking topiramate for migraine”, Headache, vol.48, pp.1056-60, 2008
 40. Cesur M., Bayram F., Temel M., Koçer A., Koç F., “Thyrotoxic hypokalaemic periodic paralysis in a Turkish population: three new case reports and analysis of the case series”, Clin Endocrinol, vol.68, pp.143-52, 2008
 41. Koçer A., Değirmenci Y., Yüksel H., Eryılmaz M., “Episodic tonic pupil with aneurysm located on the same side”, Neurosciences, vol.13, pp.182-3, 2008
 42. Domaç F.M., Koçer A., Tanıdır R., “Optic neuropathy related to hydrogen peroxide inhalation”, Clin Neuropharmacol, vol.30, pp.55-7, 2007
 43. Koçer A., Domaç F.M., Boylu E., Us Ö., Tanrıdağ T., “A comparison of sural nerve conduction studies in patients with impaired oral glucose tolerance test”, Acta Neurol Scand, vol.116, pp.399-405, 2007
 44. Gözke E., Özyurt Z., Dörtcan N., Öre Ö., Koçer A., Özer E., “Sympathetic skin responses in patients with hyperthyroidism”, Electromyography Clinic Neurophysiology, vol.47, pp.117-21, 2007
 45. Koçer A., Karakaya O., Barutcu İ., Esen Ö., Kargın R., Domaç F.M., “Assesment of P wave duration and dispersion in Parkinson’s disease”, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, vol.30, pp.718-23, 2006
 46. Koçer A., İnce N., Koçer E., Taşcı A., “Factors Influencing Treatment compliance Among Turkish People at Risk for Stroke”, Journal of Primary Prevention, vol.27, pp.81-9, 2006
 47. Börü Ü.T., Koçer A., Bilge C., “Prednisolone therapy in cases with idiopathic facial nerve paralysis: an open randomized prospective controlled study”, Kulak Burun Bogaz İhtisas Dergisi, vol.14, pp.62-6, 2005
 48. Koçer A., Gözke E., Tasalı N., “Thoracic myelopathy due to enlarged ossified ligaments in a Turkish female patient”, Turkish J of Neurological Sciences, vol.22, pp.69-73, 2005
 49. Koçer A., Şaşmaz S., İnce N., Kutlar M., Çağrıcı S., “Skin findings related to chronic usage of anti-epileptic drugs”, Saudi Med J, vol.26, pp.1216-9, 2005
 50. Koçer A., Canbulat C., Gözke E., İlhan A., “C-reactive protein is an indicator for further death events in first time stroke patients”, Medical Science Monitor, vol.11, pp.541-4, 2005
 51. Bilge C., Koçer A., Tutkan H., Börü Ü.T., “Investigation of stroke occurrence time in ischemic and hemorrhagic stroke subtypes”, Journal of Neurological Sciences, vol.22, pp.123-8, 2005
 52. İlhan A., Aladağ M., Koçer A., Bölük A., Armutçu F., “Erdosteine ameliorates PTZ-induced oxidative stress in mice seizure model”, Brain Res Bull, vol.65, pp.495-9, 2005
 53. Koçer A., Karakaya O., Barutcu İ., Kargın R., Esen A.M., “P wave duration and dispersion in multiple sclerosis “, Clin Auton Res, vol.15, pp.382-6, 2005
 54. Koçer A., Gözke E., Dörtcan N., Us Ö., “A comparison of F waves in peripheral nerve disorders “, Electromyogr Clin Neurophysiology, vol.45, pp.417-425, 2005
 55. Börü Ü.T., Koçer A., Lüleci A., Sur H., Tutkan H., Atlı H., “Prevalence and Characteristics of Migraine in Women of Reproductive Age in Istanbul, Turkey: A Population Based Survey “, Tohoku J Exp Med, vol.206, pp.51-9, 2005
 56. Koçer A., Börü Ü.T., “Pain frequency at night reflects median nerve injury in carpal tunnel syndrome”, Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, vol.51, pp.138-41, 2005
 57. Koçer A., İlhan A., İnce N., Bilge C., “The Related Causes In Very Early Morning Onset of Stroke”, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol.29, pp.983-8, 2005
 58. Börü Ü.T., Koçer A., Lüleci A., Tasalı N., “Persistent diffusion signal over one year period; Moyamoya disease associated with migraine”, Turkish J of Neurological Sciences, vol.21, pp.217-22, 2004
 59. Börü Ü.T., Alp R., Koçer A., Lüleci A., Sargın M., Yayla A., “Prevalence of Peripheral Neuropathy in Type 2 Diabetic Patients Attending a Diabetes Center in Turkey”, Endocrine J, pp.563-7, 2004
 60. Koçer A., İnce N., Canbulat C., Sargın M., “Serum Vitamin B12 and Folic Acid Levels in Acute Cerebral Atherothrombotic Infarction”, Tohoku J Exp Med, vol.204, pp.155-61, 2004
 61. Koçer A., Gözke E., İnce N., Çetinkaya M., “The assessment of carotid wall thickness as a predictive value of risk of stroke in hypertensive patients”, Turkish J of Neurological Sciences, vol.21, pp.287-93, 2004
 62. Gözke E., Dörtcan N., Koçer A., Çetinkaya M., Akyüz G., Us Ö., “Ulnar nerve entrapment at wrist associated with carpal tunnel syndrome”, “, Neurophysiol Clin, vol.33, pp.219-22, 2003
 63. Börü Ü.T., Koçer A., Alp R., Gümüş M., Gümüş M., “Status epilepticus in a case with wilson’s disease during D-pencillamine treatment “, Swiss Med Wkly, vol.133, pp.446-7, 2003

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Scope, Medline, Index Copernicus, EMBASE, Google Scholar, ISI Index)

 1. Hasırcı B., Ağırcan D., Koçer A., “Pure alexia after right temporo-occipital hemorrhage in a right-handed female.” Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.22, pp.116-118, 2016
 2. Okay M., Hasırcı B., Arslan İ., Ağırcan D., Koçer A., “A case of dermatomyositis with a dramatic response to IVIG treatment”, EGE JOURNAL OF MEDICINE, vol.55, pp.32-34, 2016
 3. Hasırcı B., Ağırcan D., Okay M., Varoglu A., Koçer A., “SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS WITH ATYPICAL CLINICAL AND MRI FINDINGS”, Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.22, pp.25-28, 2016
 4. Koçer A., Okay M., Hasırcı B., Agircan D., Varoglu A., “Serum Uric Acid Level as a Prognostic Factor in Benign Essential Tremor”, British Journal of Medicine & Medical Research, vol.7, pp.604-610, 2015
 5. Özcan M.E., Koçer A., “Metabolic-toxic preventable neurological emergency situtaions.” Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, vol.9, pp.52-58, 2016
 6. Koçer A., Aralaşmak A., “MRI May Be Helpful In Atypical Presentation Of Guillian-Barre’s Syndrome”, Akonder Journal of Advanced Neurological Science, cilt.3, ss.151-152, 2015
 7. Koçer A., Hasırcı B., Okay M., Varoglu A., Aralaşmak A., “Reversible Diffusion Restriction is Not Always Correlated with Clinical Recovery in Hypoglycemic Encephalopathy “, International Neuropsychiatric Disease Journal, vol.3, pp.90-94, 2015
 8. Ağırcan D., Okay M., Hasırcı B., Varoglu A., Koçer A., “İskemik İnme Olgularında Değişik Enflamatuvar Belirteçler İle Prognoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Akonder Journal of Advanced Neurological Science, cilt.3, ss.123-128, 2015
 9. Koçer A., Eryılmaz M., Beleda A., Duruyen H., Dikici S., “Nasal Septum Deviation is Not a Cause of Migraine or Tension Headache “, International Neuropsychiatric Disease Journal, vol.3, pp.95-99, 2015
 10. Hasırcı B., Ağırcan D., Okay M., Varoglu A., Koçer A., “STROKE IN A PATIENT WITH HIV INFECTION”, Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.21, pp.138-141, 2015
 11. Sharifov R., Koçer A., Altintas O., Alkan A., “Lymphoma with Bilateral Contrast Enhancement and Restricted Diffusion of Multiple Cranial Nerves in MRI”, International Neuropsychiatric Disease Journal, vol.3, pp.69-73, 2015
 12. Koçer A., “Electrodiagnostic Evaluation of Peripheral Neuropathy After Trauma”, Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics , vol.7, pp.132-136, 2014
  Okay M., Hasırcı B., Agircan D., Varoglu A., Koçer A., “Menengiomatosis associated with neurofibromatosis type 2: A case presentation in the light of literature review”, Göztepe Tıp Dergisi (MEDJ), vol.29, pp.205-208, 2014
 13. Ağırcan D., Hasırcı B., Okay M., Koçer A., “Age-related changes in MR findings of the Wilson disease”, Göztepe Tıp Dergisi , vol.29, pp.201-204, 2014
 14. Koçer E., Alçelik A., Kocaman G., Koçer A., “A study of leukocyte and platelet activity in patients with suicide attempt related to acute stres reaction “, Journal of Mood Disorders, vol.3, pp.52-57, 2013
 15. Koçer A., Hasırcı B., “Hereditary Neuropathies”, Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics, vol.6, pp.5-13, 2013
 16. Gursoy E, Kolukisa M, Kocaman G, Celebi A, Koçer A., “Geriatrik olgularda karpal tünel sendromunun elektrofizyolojik özellikleri”. Geriatri ve geriatrik nöropsikiyatri, vol.3, pp.1-4, 2012
 17. Çağrıcı S., Koçer A., Gül L., Börü Ü.T., Asil T., “Intracerebral hemorrhage in a case of anti-phospholipid antibody syndrome”, Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases, vol.18, pp.46-48, 2012
 18. Koçer E., Koçer A., Eryılmaz M., Özdem Ş., Börü Ü.T., “Multipl skleroz olgularında yaşam kalitesi: Fiziksel özürlülük ve depresyonun etkisi?”, Journal of Mood Disorders, vol.1, pp.63-67, 2011
 19. Çubuk R., Koçer A., Tasalı N., Eryılmaz M., Özdem Ş., Börü Ü.T., “Multipl Sklerozda Fokal Lezyonların Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi “, Konuralp Medical Journal, vol.2, pp.1-5, 2011
 20. Domaç F.M., Koçer A., “Serum ürik asit düzeylerinin hemorajik inmelerdeki rolü”, Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases, vol.16, pp.17-22, 2010
 21. Gül L., Tutkan H., Çağrıcı S., Koçer A., “Akut İki Taraflı Anterior Serebral Arter Bölge İnfarktı”, Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, vol.6, pp.28-31, 2010
 22. Koçer E., Koçer A., Değirmenci Y., Ataoğlu A., “The frequency of headache in Turkish patients with psychiatric disorders”, New Symposium Journal, vol.48, pp.132-138, 2010
 23. Koçer E., Eryılmaz M., Koçer A., “Neurofibromatozis And Attention Deficit”, Düzce Medical Journal, vol.12, pp.94-97, 2010
 24. Tasalı N., Çubuk R., Çubuk A., Saydam B., Koçer A., “Serebral palsili olgularda kranyal manyetik rezonans görüntüleme bulguları”, Düzce Medical Journal, vol.11, pp.16-20, 2009
 25. Değirmenci, Y., Koçer, A., Tekrarlamanın korunduğu Broca afazisi. Ege Tıp Dergisi, 47, 203-205, 2008
 26. Çubuk, A., Çubuk, R., Koçer, E., Koçer, A., Gözke, E. Lökoarioza Bağlı Dengesizlik, Üriner ya da Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu Riski. Türk Nöroloji Dergisi, 14, 323-327, 2008
 27. Koçer A., Koçer E., Çağrıcı S., Gözke E., “Methodologic Validity Of Patient’s History In Establishing The Diagnosis Of Epileptic Attacks”, European Journal of General Medicine, vol.4, pp.154-60, 2007
 28. Özdemirli B., Koçer A., Önder E., Güneş M., “Hypokalemic periodic paralysis related to thyroiditis (A case report and review of pathology)”, Case Reports and Clinical Practice Review, vol.13, pp.16-19, 2007
 29. Koçer A., Koçer E., Çağrıcı S., Canan F., “Memantin Responsive Behcet’s disease with initial onset of severe cognitive decline”, European Journal of General Medicine, vol.4, pp.138-40, 2007
 30. Koçer A., Okuyucu Ş. , “Complete isolated third nerve paresis associated with fusiform dilatation of middle cerebral artery”, European Journal of General Medicine, vol.5, pp.115-7, 2007
 31. Koçer A., İnce N., Gözke E., Çağrıcı S., “Epilepsi hastalarında interiktal eeg ve nöbet prognozu arasındaki ilişkinin araştırılması”, Fırat Medical Journal, vol.11, pp.58-61, 2006
 32. Atakay, S., Koçer, E., Koçer, A., “Dirençli fantom ekstremite ağrılarında Mirtazapin”. Türk Nöroloji Dergisi, 12, 295-297, 2006
 33. Çağrıcı S., Koçer, A., Koç, S. ve Türk Börü, Ü., “İskemik Arka Sistem Beyin Damar Hastalığı Tablosu  İle Başvuran Genç Hastalarda Faktör V Leiden G1691A Mutasyonu”, Türk Nöroloji Dergisi, 11, 392-396, 2005
 34. Koçer A., Aktürk Z., Maden E., “Orthostatic hypotension and heart rate variability as signs of cardiac autonomic neuropathy in diabetes mellitus”, European Journal of General Medicine, vol.2, pp.5-9, 2005
 35. Koçer A., Yazgan H., İnce N., “Evaluation of the electrical activity of the brain in children and adult uremic patients”, Erciyes Medical Journal, vol.27, pp.115-121, 2005
 36. Koçer A., İnce N., Gözke E., İnce H., “Evaluation of hospital arriving time and the causes related to delaying at stroke patients”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.11, pp.25-30, 2005
 37. Koçer A., Bilge C., Börü Ü.T., “Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy after tetanose vaccination”, Erciyes Medical Journal, vol.27, pp.40-43, 2005
 38. Koçer A., Esen Ö., İnce N., Gözke E., Karakaya O., Barutcu İ., “Heart failure with low cardiac output and risk of development of lesions in the cerebral white matter”, European Journal of General Medicine, vol.2, pp.56-61, 2005
 39. Gül, L., Koçer, A., Sargın, H. ve Türk Börü, Ü., “Hiperozmolar nonketotik hiperglisemiye bağlı kore-ballismus″, Endokrinolojide Yönelişler, 14, 24-25, 2005
 40. Koçer A., “Guillain-Barre: Klinik ve prognostik özellikler”, Fırat Medical Journal, vol.9, pp.108-111, 2004
 41. Alp, R., Türk Börü, Ü., Sargın, H., Sargın, M., Lüleci, A., Koçer, A., Bulut, G., Gözü, H. ve Yayla, A., “Tip 2 diyabetlilerde semptomatik karpal tünel sendromu sıklığı”, Endokrinolojide Yönelişler, 13, 15-18, 2004
 42. Sargın, M., Sargın, H., Türk Börü, Ü., Alp, R., Orbay, E., Lüleci, A., Koçer, A., Yayla, A., “Prevalence and risk factors of erectile dysfunction in type 2 diabetic men: a hospital based study”, Endokrinolojide Yönelişler, 13, 128-130, 2004
 43. Koçer A., Gözke E., İnce N., Gez G., “Nonlaküner ve laküner infarktlarda risk faktörlerinin karşılaştırlıması”, Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases, vol.8, pp.141-147, 2002
 44. Koçer, A., İnce, N., Gözke, E. ve Koçer, E., “Epileptik nöbetlerin tanısında öykünün duyarlılığı ve seçiciliğinin değerlendirilmesi”, Epilepsi 8, 9-15, 2002
 45. Koçer A., Çakır M.E., Gez G., Çetinkaya M., “Venlafaxine in chronic daily headache”, Erciyes Medical Journal, vol.23, pp.7-11, 2001
 46. Koçer, A., Çakır, M.E., Canbulat, C., Çakır, E., Gözke, E. ve Çetinkaya, M., “Genç inme hastalarında koagulasyon inhibitör proteinleri ve antikardiolipin antikor değerlerinin karşılaştırılması”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi,7,19-23,2001
 47. Koçer, A., İnce, N., Taşçı, A. ve Özyurt, Z., “İnme risk faktörlerinin risk altındaki olgular tarafından bilinmesi ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi”, İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 64, 82-89, 2001
 48. Koçer, A., Canbulat, C. ve Çetinkaya, M., “Hemodiyaliz öncesi ve sonrası dönemde beynin elektriksel aktivitesinin değerlendirilmesi”, Epilepsi,7,17-23,2001
 49. Koçer A., Çakır M.E., Yerlikaya F., Çetinkaya M., “Isolated cutaneous vasculitis associated with polyneuropathy”, Erciyes Medical Journal, vol.21, pp.165-170, 1999

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler 

 1. Koçer, A., Koçer, E., Beyaz, B., Eryılmaz, M., Özdem, Ş. Demans hastalarında bellek testi: mutlaka yapılmalı. Tıp Araştırmaları Dergisi,9, 45-49 (2011).
 2. Saygın, M.Z., Öztürk, E., Koçer, A., Lüleci, A. ve Çalışkan, M., “Aurasız migren ile epizodik gerilim tipi başağrısı: psikiyatrik morbidite ve ayırtedici özelliklerin araştırılması”, Tıp Araştırmaları Dergisi, 3, 22-26 (2005).
 3. Koçer, A., Gözke, E., Öre, Ö. ve Us, Ö., “Atypical demyelinating disorders suggesting multiple sclerosis”, İnönü Üniversitesi Tıp Fak Dergisi, 11, 35-39 (2004).
 4. Koçer, A., Türk Börü, Ü., Çubuk, R. ve Alp, R., “Orta serebral arter tutulumuna bağlı iskemilerde hiperdens orta serebral arter işareti ve sulkuslarda silinme varlığının araştırılması”, İnönü Üniversitesi Tıp Fak Dergisi, 11, 29-32 (2004).
 5. Alp, R., İlhan, S., Koçer, A. ve Türk Börü, Ü., “Dirençli epilepsi nedenleri arasında unutulmaması gereken bir tanı: Dyke-Davidoff-Masson sendromu”, Genel Tıp Dergisi, 14, 113-116 (2004).
 6. İlhan, S., Alp, R., Koçer, A. ve Türk Börü, Ü., “Serebrovasküler hastalıklarda major risk faktörleri, SVH tipi ve cinsiyet ilişkisi”, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 13, 170-172 (2002).
 7. Çelebi, D., Gözke, E.,  Dörtcan, N., Koçer, A., Çetinkaya, M. ve Us, Ö., “Karpal tünel sendromunda duyusal ileti çalışmaları ve iki nokta diskriminasyonu”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi  24, 14-17 (2002).
 8. Koçer, A., Gözke, E., Çakır, M.E., Kutluer, İ. ve Çetinkaya, M., “Pozisyonel vertigolar arka çukur patolojilerinin habercisi olabilir”, Yeni Tıp Dergisi  17, 264-266 (2000).
 9. Gözke, E., Dörtcan, N., Özyurt, Z. ve Koçer, A., “Brain stem infarction presenting as isolated trigeminal sensory neuropathy”, İnönü Üniversitesi Tıp Fak Dergisi, 12, 37-39 (2005).
 10. Yazgan, H., Demirdöven, M., Koçer, A., Çeleğen, M., Saçar, O., Onar, A., Özkan, H. ve Özçay, S., “Travma sonrasi gelişen internal karotid arter trombozu″, Yeni Tıp Dergisi, 20, 132-133 (2003).
 11. Gözke, E., Derelioğlu, A., Koçer, A. ve Çubuk, R., “Dyke-Davidoff-Masson sendromu″, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 24, 152-154 (2002).
 12. Beyaz, B., Koçer, A., Gözke, E. ve Koçer, E., “Nöropsikolojik testlerin lateralizasyonu tanımlamadaki değeri″, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 24, 39-42 (2002).
 13. Alp, R., Türk Börü, Ü., Koçer, A. ve İlhan, S., “Sağ Orta Serebral Arter Enfarktına bağlı gelişen çapraz afazi olgusu″, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 13, 120-121 (2002).
 14. Koçer, A., Gözke, E. ve Koçer, E., “Radyoterapiye ikincil gelişen beyin hasarı ve bellek bozukluğuA, Anadolu Tıp Dergisi 3, 168-170 (2001).
 15. Koçer, A., Çubuk, R., Dörtcan, N. ve Derelioğlu, A., “Asemptomatik total korpus kallozum agenezisi″, Haseki Tıp Bülteni, 39, 315-318 (2001).
 16. Gözke, E., Koçer, A., Şafak, N. ve Alanyalı, A., “Koni distrofisi: Optik disk solukluğunda düşünülmesi gereken bir tanı″, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8, 219-221 (2001).
 17. Sayitoğlu, Ö., Çelebi, D., Koçer, A. ve Gözke, E., “Erken inmelerde  önemli nedenlerden biri: Spontan karotid arter diseksiyonu″, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 23, 117-119 (2001).
 18. Koçer, A., Berber, E., Hakko, M. ve Uyanık, S., “İnferior Vena Kava Trombozu″, PTT  Hastanesi Tıp Dergisi, 19, 111-113 (1997).
 19. Koçer, A., Yerlikaya, F. ve Çetinkaya, M., “Epilepsi ve beyin abseleri″, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18,  422-424 (1996).
 20. Yerlikaya, F., Koçer, A. ve Çetinkaya, M., “Bir olgu nedeniyle serebral venöz tromboz″, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 17, 85-88 (1995).
 21. Koçer, A., “Alkol ve sigara beyinde küçülmeye yol açar″, Nabız, (2012).
 22. Koçer, A., “Demans ve depresyon birlikteliği″, Nabız, (2011).
 23. Koçer, A., “Migren: Bir başağrısı hikayesi″, Nabız, (2006).
 24. Koçer, A., “İdiyopatik periferik fasiyal paralizi″, Yeni Tıp Dergisi, 17, 213-4 (2000).
 25. Karaca, H., Özer, E., Özgüner, F., Çalışkan, S., Çakır, M., Koçer, A. ve Kutlu, H., “Melatonin ve klinik yönleri″, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 20,  118-21 (1998).
 26. Koçer, A.,“Kronik günlük başağrısı ve analjezik ilaç bağımlılığı″, PTT Tıp Dergisi, 18, 495-6 (1996).

BİLDİRİLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

 1. Ağircan D, Varoglu AO, Toprak AE, Hasirci B, Okay M, Kilic A, Koçer A. THE RELATIONSHIP BETWEEN PROGNOSIS AND SERUM ENDOCAN LEVELS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE PATIENTS. International Journal of Stroke, 11 (Supp.3), pp. 250-251, The 10th World Stroke Congress, 2016
 2. Z Yildiz, S Avsar, G Cinier, O Uzman, M Bozbay, E Akdeniz, S Ozkan, Koçer A. “ASSESSMENT OF SERUM cTnI LEVELS IN ACUTE CORONARY SYNDROME (ACS) CONCOMITANT WITH STROKE (IS IT A RELIABLE MARKER?)”. International Journal of Stroke, 11 (SUPP3), 223-224, The 10th World Stroke Congress, 2016
 3. S Duruyen, I Akalin, Kocer A, H Duruyen, BR Hasirci, AE Toprak, S Sogut. “Expression levels of some microRNAs in ischemic stroke and relations to prognosis.” FEBS JOURNAL, 283, 278-279, 2016.
 4. Koçer A, Oktay A. Automatic evaluation of Parkinson’s disease tremor with support vector machine. Neurodegenerative Dis, 15 (Supp.1), 1104, p-poster 1322, AD/PD Congress, Nice, France,
 5. Koçer A, Varoğlu A, Sanlısoy B. An ısolated form of restless arm without leg restlessness. Neurodegenerative Dis, 15 (Supp.1), 1944, p-poster 1367, AD/PD Congress, Nice, France,
 6. B Hasırcı, Koçer A, A Toprak, S Dürüyen, M Okay, D Ağırcan, A Varoğlu. “The relationship between prognosis and serum chemerin levels in acute ischemic stroke patients.” Journal of the Neurological Sciences 357, e387, 12th World Congress of Neurology, Santiago, ŞİLİ, 2015
 7. A Varoğlu, P Duman, E Kurum, Koçer A. “The effect of clinical characteristic features on prognosis in epilepsy patients.” Journal of the Neurological Sciences, 357, pp. e151, 12th World Congress of Neurology, Santiago, ŞİLİ, 2015
 8. Koçer A, Okay M, Hasirci B, Ağircan D, Sanlısoy B. White matter changes predict cognitive dysfunction in patients with essential tremor. European J of Neurology, 21 (Supp.1), 337, e-poster 4136, EFNS Congress, Istanbul, Turkey, 2014.
 9. Koçer A, Okay M, Hasirci B, Ağircan D, Varoğlu A. Assessment of serum uric acid level in essential tremor. European J of Neurology, 21 (Supp.1), 446, p-poster 1191, EFNS Congress, Istanbul, Turkey, 2014.
 10. Eröz R, Bahadır A, Dikici S, Koçer A. The eNOS gene polymorphisms (exonj 894 G/T, promoter -786T/C, and intron G10T) in migraine cases of a Turkish population. European J of Neurology, 21 (Supp.1), 690, p-poster 4195, EFNS Congress, Istanbul, Turkey, 2014.
 11. Hasirci B, Okay M, Ağircan D, Koçer A. Elevated troponin level with negative outcome was found in ischemic stroke. The 7th World Congress on Controversies in Neurology, e-poster, Istanbul, Turkey, 2013.
 12. Koçer A, Yaman A, Litfaniyev E, Dürüyen H, Eryilmaz M, Koçer E. Assessment of mean platelet volume (MPV) in patients with neurodegenerative diseases: MPV increased in patients with Parkinson’s disease. 17th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, p-poster, Sydney, Australia, 2013.
 13. Koçer A, Eryilmaz M, Dürüyen H, Belada A, Kocaman G, Okay M. Prevalence of migraine and tension type headache in the patients with nasal septum deviation. The 7th World Congress on Controversies in Neurology, e-poster, Istanbul, Turkey, 2013.
 14. Koçer A, Yaman A, Litfaniyev E, Dürüyen H, Eryilmaz M, Koçer E. Assessment of mean platelet volume (MPV) in patients with neurodegenerative diseases: MPV increased in patients with Parkinson’s disease. The 7th World Congress on Controversies in Neurology, e-poster, Istanbul, Turkey, 2013.
 15. Celebi A, Tehneldere O, Gursoy E, Kolukisa M, Yildiz GB, Kocer A. Plasma vitamin B12, uric acid levels and lipids profiles in multiple sclerosis patients. 28th Congress of ECTRIMS, Lyon, France, 2012.
 16. Budak AE, Gündoğmuş ÜN, Koçer A, Akın HM, Asil T, İnce H. Risk factors for post-traumatic seizures among patients with brain injury. XXth World Congress of Neurology, Marrakesh, Morocco, 2011.
 17. Besir H, Koçer A, Dikici S, Yazgan S, Özdem Ş., “The Evaluation of Atherosclerosis by measurement of intima thickness in Migraine Patients.” XXth World Congress of Neurology, Marrakesh, Morocco, 2011.
 18. Koçer A, Kocaman G, Dikici S, Özdem Ş. Inflammation in neurodegenerative disorders. XXth World Congress of Neurology, Marrakesh, Morocco, 2011.
 19. Eryılmaz M, Koçer A, Kocaman G, Dikici S, Özdem Ş. Two-point discrimination in comparison to nevre conduction studies in diabetes patients. XXth World Congress of Neurology, Marrakesh, Morocco, 2011.
 20. Koçer E, Koçer A, Eryılmaz M, Özdem Ş, Ercan N. Prevalence of depression amongst patients attending in a memory dysfunction outpatient clinic. 14th Congress of EFNS, European Journal of Neurology,17, 93, P1056, Geneva, Switzerland, 2010.
 21. Koçer A, Eryılmaz M, Tutkan H, Ercan N. Küçükbayrak Z. Higher P-wave dispersion in migraine patients with a higher number of attacks. 14th Congress of EFNS, European Journal of Neurology,17, 257, P1463, Geneva, Switzerland, 2010.
 22. Koçer A, Koçer E, Domaç FM, Özdem Ş, Eryılmaz M. Benton test results in patients with vertebrobasilar insufficiency. 14th Congress of EFNS, European Journal of Neurology,17, 481, P2362, Geneva, Switzerland, 2010.
 23. Gürvit H, Kulaksızoğlu IB, Emre M, Babacan G, Hanağası H, on be half of EDSE Group. An observational study in naturalistic setting on the efficacy of memantine on behavioral symptoms of Alzheimer’s disease. 10th Alzheimer’s Association International Conference on Alzheimer’s Disease, P1-456, Honolulu, 2010.
 24. Koçer A ve ark. The evaluation of focal lesions with diffusion MRI in multiple sclerosis attack. 13th Congress of EFNS, European Journal of Neurology, 16, P(2490), Florance, Italy, 2009.
 25. Koçer A ve ark. The evaluation of sensory symptoms and nerve conduction studies of diabetic polyneuropathy after use of alfa-lipoic acid. 13th Congress of EFNS, European Journal of Neurology, 16, P(2490), Florance, Italy, 2009.
 26. Boylu, E., Domaç, F., Koçer, A., Tanrıdağ, T., Şenol, M., Us, O. “Diagnostic value of visual evoked potentials in migraine”. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, Clinical Neurophysiology, P 177, 119, p 115-116, İstanbul, Turkey, 2008.
 27. Domaç, F., Koçer, A., Boylu, E., Ünal, Z., Tanrıdağ, T., Us, Ö., “Visual event related potentials in migraneous patients”. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, Clinical Neurophysiology, P 178,119,p116, İstanbul, Turkey, 2008.
 28. Kocer, A., Memişogulları, R., Koçer, E., Yüksel, H., Okuyucu, Ş., Özdemirli, B.,      Domaç, FM. IL-6 levels in tension headache patients. 12th Congress of EFNS, p 2470,  Madrid, Spain, 2008.
 29. Kocer, A., Barutcu, L. Gul, S. Atakay, B. Ozdemirli, O. Karakaya. P-wave duration

changes and dispersion: a risk factor or autonomic dysfunction in stroke. 12th  Congress of EFNS, p 1137, Madrid, Spain, 2008.

 1. Koçer, E., Koçer, A., Değirmenci, Y. Depression and the risk of stroke. 12th Congress of EFNS, p 2145, Madrid, Spain, 2008.
 2. Domaç, F.M., Mısırlı, H., Koçer, A. The effect of serum uric acid in patients with     intracranial  12th Congress of EFNS, P 2154, Madrid, Spain, 2008.
 3. Koçer, A., Domaç, F., Boylu, E., Ünal, Z., Tanrıdağ, T., Us, Ö., ” A comparison of sural nerve conduction studies in patients with impaired oral glucose tolerance test “. 17th Meeting of the European Neurological Society,  Rhodes, Yunanistan, 2007.
 4. Bilge, C., Koçer, E., Koçer, A., Börü, Ü., ” Improved functional recovery associated with treatment of depression”. 17th Meeting of the European Neurological Society, Rhodes, Yunanistan, 2007.
 5. Sevinc, D., Ozkaynak, A., Ozkara, C., Uzan, M., Koçer, A., Aker, R., Ozyurt, H.B., Guney, A.I. ve Onat, F., “CYP2C9 and CYP2C19 polymorphism in patients under phenytoin therapy”, 7th Balkan Meeting on Human Genetics, P175, Balkan Journal of Medical Genetics, 9(3&4), 126, Skopje, Makedonya,
 6. Koçer, A., Canbulat, C., Gozke, E. ve Ilhan, A., “High sensitive C-reactive protein predicts further death events in first ever stroke patients”, 15th Meeting of the European Neurological Society, P545, J Neurol, 252(2), 141, Viena, Avusturya, 2005.
 7. Koçer, A., Gozke, E. ve Us, O., “The compare of F response in peripheral nerve disorders”, 15th Meeting of the European Neurological Society, P434, J Neurol, 252(2), 114, Viena, Avusturya, 2005.
 8. Koçer, A. ve Gozke, E., “Heart faılure with low cardiac output and  risk   of development  of  lesions in the cerebral white matter”, 15th Meeting of the European Neurological Society, P473, J Neurol, 252(2), 123, Viena, Avusturya, 2005.
 9. Koçer, A. ve Türk Börü, Ü., “Pain frequency at night reflects median nerve injury in carpal tunnel syndrome”, 15th Meeting of the European Neurological Society, P520, J Neurol, 252(2), 135, Viena, Avusturya, 2005.
 10. Koçer, A. ve Barutcu, I., “P wave duration and dispersion in multiple sclerosis”, 15th Meeting of the European Neurological Society, P336, J Neurol, 252(2), 90, Viena, Avusturya, 2005.
 11. Koçer, A., Sasmaz, S., ve Kutlar, M., “Skin findings related to chronic usage of anti-epileptic drugs”, 15th Meeting of the European Neurological Society, P197, J Neurol, 252 (2), 56, Viena, Avusturya, 2005.
 12. Sevinc, D., Ozkaynak, A., Ozkara, C., Uzan, M., Koçer, A., Aker, R., Ozyurt, H.B., Guney, A.I. ve Onat, F., “CYP2C9 polymorphism in patients on phenytoin therapy”, 26th International Epilepsy Congress, P784, Epilepsia, 46(6), 259, Paris, France,
 13. Koçer, A., Ince, N., Türk Börü, Ü. ve Koçer, E., “Knowledge of stroke risk factors in people with modifiable risk factors”, 13th Meeting of the European Neurological Society, J Neurol, 250(2), 94, Istanbul, Turkey, 2003.
 14. Koçer, A., Gozke, E., Ince, N. ve Koçer, E., “Methodologic validity of patient’s history has an important place in establishing the diagnosis of epileptic attacks”, 13th Meeting of the European Neurological Society, J Neurol, 250(2), 129-130, Istanbul, Turkey, 2003.
 15. Türk Börü, Ü., Koçer, A., Bilge, C. ve Tutkan, H., “Association of myasthenia gravis with epilepsy”, 13th Meeting of the European Neurological Society, J Neurol, 250(2), 205, Istanbul, Turkey, 2003.
 16. Koçer, A., Canbulat, C. ve Ince, N., “Serum Vitamin B12 and Folic Acid Levels in Acute Cerebral Atherothrombotic Infarction and Follow-up Period”, Neuromediterranée / Uluslararası 6.Akdeniz Nöroloji Kongresi, PP(3), İstanbul, Turkey, 2004.
 17. Koçer, A., Tutkan, H., İlhan, S. ve Börü, Ü.T., “Stroke and Marihuana : Two Observations”, Neuromediterranée / Uluslararası 6.Akdeniz Nöroloji Kongresi, PP(19), İstanbul, Turkey, 2004.
 18. Börü, Ü.T., Koçer, A., Lüleci, A., Sur, H., Tutkan, H. ve Atli, H., “Prevalence of Migraine in Reproductive Aged Group women in Istanbul, Turkey”, Neuromediterranée / Uluslararası 6.Akdeniz Nöroloji Kongresi, PP(34), İstanbul, Turkey, 2004.
 19. Çelebi, D., Gözke, E., Dortcan, N., Koçer, A., Cetinkaya, M. ve Us, O., “Sensory nerve conduction studies and two point discrimination in carpal tunnel syndrome”, 11th Europian Congress of Clinical Neurophysıology, Clinical Neurophysiology, 113(1), 71, Barcelona, Spain, 2002.
 20. Çelebi, D., Gözke, E., Koçer, A., Çetinkaya, M. ve Us, Ö., “Karpal tünel sendromunda duyusal ileti çalışmaları ve iki nokta diskriminasyonu”, Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, Bildiri Kitabı, PB(16), Antalya, Türkiye, 2001.
 21. Koçer, A., Canbulat, Z.Özyurt ve ark. “Hemodiyaliz öncesi ve sonrası dönemde beynin elektriksel aktivitesinin değerlendirilmesi”, 5.Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, Bildiri Kitabı, PB(25), Antalya, Türkiye, 2001.
 22. Koçer, A., Çakır, M., Sav, A., Yerlikaya, F. ve Çetinkaya, M., “A case of atypical demyelinating diseases”, 13th Congress of the European Committee for treatment and research in Multiple Sclerosis, Abstract book, 34, Istanbul, Turkey, 1997.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 SÖZLÜ BİLDİRİLER 

 1. Koçer A., Ağırcan D., Varoglu A., “DİRENÇLİ MİGREN OLGULARINDA BÜYÜK OKSİPİTAL SİNİR BLOKAJININ ETKİNLİĞİ”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.35-36
 2. Koçer A., Ağırcan D., Özcan M.E., Varoglu A., “HAVAYOLU SEYAHATİ ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN BAŞAĞRISI: ACABA BİR “PAROXİSMAL HEMİCRANİA” ATAĞI MI ?”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.35-35
 3. Ağırcan D., Varoglu A., Toprak A., Hasırcı B., Okay M., Koçer A., “İskemik serebrovasküler olay takibinde Endocan’ın prognostik değeri”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.14-14
 4. Okay M, Koçer A, Toprak AE, Hasırcı B, Ağırcan D, Varoğlu A, Söğüt S. İSKEMİK İNMENİN TANI VE PROGNOZUNDA APELİN-36’NIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ali Özeren Beyin damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı, Mayıs 2015;21:4 SB:2, Ek-1
 5. Koçer A, Erşahin M, Okay M, Varoğlu A, Gezen F. PARKİNSON HASTALIĞINDA DERİN BEYİN STİMÜLASYONU (DBS) TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ ETKİNLİK MALİYET ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, SB-73, 37, 2014.
 6. Bostan H, Çabalar M, Altınay S, Kalkan Y, Tumkaya L, Kanat A, balık S, Erkut A, Altuner D, İzgi K, Salihoğlu Z, Koçer A. GLUTEAL BÖLGE ENJEKSİYON UYGULAMALARINDA OLUŞAN SİYATİK SİNİR HASARININ RAT MODELİNDE GÖSTERİLMESİ: DOĞRUDAN TEMAS MI ? NÖROTOKSİSİTE Mİ ? 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, SB-, 36, 2014.
 7. Koçer A, Okay M, Hasırcı B, Ağırcan D. Beyaz Cevher Değişiklikleri Esansiyel Tremor Hastalarında Mental Durumu Tayin Ettirir. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB(), Antalya, 2013.
 8. Koçer A, Erşahin M, Okay M, Hasırcı B, Gezen F. Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyon (DBS) Etkinliğinin 14 Olguluk Klinik Deneyim Eşiliğinde Değerlendirilmesi. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB(), Antalya, 2013.
 9. Koçer A, Kılıçarslan R, Yaman A, Alkan A, Karadeli HH, Aralaşmak A. Karpal Tünel Sendromu Olgularında T2 Ağırlıklı Bilek MRG Ölçümleriyle Sinir İleti Çalışmalarının Tanısal Kullanım Açısından Karşılaştırılması. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB(), Antalya, 2013.
 10. Çalışkan B, Okay M, Hasırcı B, Ağırcan D, Candan F, Koçer A. Gerilim Tip Başağrısı İle Huzursuz Bacak Sendromu, Depresyon ve Uyku Kalitesi İlişkisi. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB(), Antalya, 2013.
 11. Erşahin, M., Koçer, A., Işık, N., Kaner, T., Şenol, M., Akay, M., Gezen, F. “Parkinson hastalığında subtalamik nukleus nörostimulasyon etkinliğinin 11 olguluk klinik deneyim eşliğinde değerlendirilmesi”. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB(97), Antalya, 2013.
 12. Kocaman, G., Dikici, S., Dürüyen, H., Domaç, FM., Asil, T., Koçer, A. “Fasiyal paralizi GBS hastalarında prognozu öngören bir faktör müdür?”. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, SB(60), Antalya, 2011.
 13. Koçer, A., Eryılmaz, M., Yaman, H., Belada, A., Kocaman, G., Dikici, S. “Septum deviasyonu olan olgularda migren veya diğer baş ağrılarının sıklığının araştırılması”.  Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, SB(10), Antalya, 2010.
 14. Koçer, A., Karataş, A., Eryılmaz, M., Akgül, M. ″Omuz elevasyonunun eşlik ettiği tortikollis ve Horner sendromu″. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, SB(61), 15, 57, Antalya, 2009.
 15. Koçer, E., Koçer, A., Yaman, M., Canan, F., Özdem, Ş., Türk-Börü, Ü. ″Türk Multipl skleroz (MS) olgularında somatoform yakınmalar: MS tipi, fiziksel özürlülük ve hastalık sürecinin etkisi″. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB(10), 17, Ankara, 2009.
 16. Koçer A, Memişoğullari R, Domaç FM, Ilhan A, Okuyucu S, Koçer E, Ozdemir B, Yüksel H. “Kronik migren olgularında Topiramat’ın enflamasyon üzerine etkisinin araştırılması”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, SB(55), 13, 34, Antalya, 2007.
 17. Boylu, E., Domaç, F., Koçer, A., Tanrıdağ, T., Şenol, M., “Migren hastalığı tanısında görsel uyandırılmış potansiyeller”. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, SB(8), Belek, Antalya, 2007.
 18. Domaç, F., Koçer, A., Boylu, E., Ünal, Z., Tanrıdağ, T., Us, Ö., “Migren olgularında görsel olaya ilişkin potansiyeller”. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, SB(9), Belek, Antalya, 2007.
 19. Koçer, A., Okuyucu, Ş., Atakay, S., Dikici, S., Değirmenci, Y., “Topiramat alan migren olgularında kan ürik asit düzeyleri”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, SB(34), 12, 63, Antalya, 2006.
 20. Koçer, A., Bilge, C., Tutkan, H. Alp, R., Lüleci, A., Öztürk, E., Çağrıcı, S., İlhan, S., Gül, L., ve Börü, Ü.T.,“İnme oluş zamanı ve inme alt tipleri arasındaki ilişki”, Serebrovasküler Hastalıklar 2.Ulusal Kongresi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, SB20, 10, 17, Çeşme, İzmir, 2004.
 21. Koçer, A., İnce, N., Özyurt, Z. ve Gözke, E., “Sigaranın sigara içenlerce inmeye neden olduğunun bilinmesi üzerine anket çalışması”, Serebrovasküler Hastalıklar 1.Ulusal Kongresi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, SB7, 8, 40, Ankara, 2002.
 22. Öre, Ö., Gözke, E., Koçer, A. ve Çetinkaya, M., “Lökoaraiosis ve risk faktörleri”, Serebrovasküler Hastalıklar 1.Ulusal Kongresi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, SB11, 8, 41, Ankara, 2002.
 23. Koçer, A., Gözke, E., Çubuk, R. ve Çetinkaya, M., “Hiperakut dönemde bilgisayarlı beyin tomografisi bulgusu olarak hiperdens orta serebral arter ve kortikal sulkuslarda silinme varlığının araştırılması”, Serebrovasküler Hastalıklar 1.Ulusal Kongresi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, SB24, 8, 44, Ankara, 2002.
 24. Koçer, A., Gözke, E., Öre, Ö. ve Çetinkaya, M., “Servikal arter yapılarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi esansiyel hipertansiyon hastalarında beyin hasarını önceden belirlemede yardımcı olabilir mi ?”, Serebrovasküler Hastalıklar 1.Ulusal Kongresi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, SB29, 8, 46, Ankara, 2002.
 25. Çakır, M.E., Koçer, A., Canbulat, C., Çakır, E., Gözke, E. ve Çetinkaya, M., “Genç yaştaki inmelerde Protein C ve Protein S değerlerindeki düşme Antikardiolipin Antikor varlığından daha sıkça gözlenir”, Türk Nöroloji Dergisi, SB8, 3, 6, İstanbul, 2000.

 POSTER / BASILI MATERYAL BİLDİRİLER

 1. Koçer A., Özcan M.E., Uslu Z.T., Varoglu A., “İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİYLE İLİŞKİLİ BEYİN ÖDEMİ (AKUT ENSEFALOPATİ )”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.333-333
 2. Koçer A., Uslu Z.T., Özcan M.E., Varoglu A., “TÜBERKÜLOZ MENENJİT: ESKİ KABUS GERİ Mİ GELDİ ?”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.334-334
 3. Koçer A., Varoglu A., “GÖRME KAYBI NEDENİ OLARAK OPTİK GLİOMLAR”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.338-338
 4. Kanat B., Koçer A., Alkan A., Ağırcan D., Varoglu A., “EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON OLGUSU”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.323-323
 5. Demir M., Koçer A., Uslu Z.T., Varoglu A., “Sistemik Lupus Eritematozise Bağlı Hızlı İlerleyici Santral Sinir Sistemi Tutulumu”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım-3 Aralık 2015, ss.254-254
 6. Toptan T., Uslu Z.T., Varoglu A., Koçer A., “SERVIKAL VE TORAKAL KORD BOYUNCA UZANAN ASEMPTOMATIK SIRINGOMYELI”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım-3 Aralık 2015, ss.35-36
 7. Arı B.Ç., Koçer A., Uslu Z.T., Varoglu A., “TRANSVERS MİYELİTLE İLİŞKİLİ BROWN SEQUARD SENDROMU”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.61-61
 8. Demir M., Varoglu A., Uslu Z.T., Ağırcan D., Koçer A., “Atipik Cilt Bulguları Olan Dermatomiyozit Vakası”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.73-73
 9. Kanat B., Koçer A., Uslu Z.T., Varoglu A., “KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU SONRASI GELİŞEN GEÇİKMİŞ ENSEFALOPATİ OLGUSUNDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN YERİ”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.322-322
 10. Yıldız Z., Avşar Ş., Ciner G., Uzman O., Bozbay M., Akdeniz E., Koçer, A. “STROK HASTALARINDA GERÇEKTEN TROPONİN BİR BELİRTEÇ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ ?”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.194-194
 11. Koçer A., Özcan M.E., Uslu Z.T., Varoglu A., “HİPERTANSİF ENSEFALOPATİ: HİPERTANSİF KRİZ BASİT GÖRÜLMEMELİ !”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.334-334
 12. Koçer A., Erşahin M., Özcan M.E., “DERİN BEYİN STİMÜLASYONU SONRASI ORTAYA ÇIKAN LİPOTİMİ (PRESENKOP) OLGUSU”, 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Kasım – 3 Aralık 2015, ss.337-337
 13. Hasırcı B, Koçer A, Toprak AE, Okay M, Dürüyen S, Ağırcan D, Varoğlu A. İSKEMİK  İNMEDE  CHEMERİN  DÜZEYLERİNİN ATEROSKLEROZDAKİ ROLÜ VE İNME PROGNOZU İLE İLİŞKİSİ. Ali Özeren Beyin damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı, Mayıs 2015;21:4 SB:2, Ek-1
 14. Kayhan U, Liman Z, Çağdır S, Koçer A. NON-TRAVMATİK NÖROLOJİK HASTALIKLARIN MALULİYET, ÖZÜRLÜLÜK VE YETERSİZLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, PB-37, 78, 2014.
 15. Koçer A., Varoglu A., Ağırcan D., Varoğlu E. PRİMER PROGRESİF AFAZİ OLGULARINDA TANI İÇİN DEĞİŞİK GÖRÜNTÜLEME METOTLARININ KULLANIMI ÖNEMLİDİR ! 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, PB-100, 104, 2014.
 16. Sanlısoy B, Varoğlu AO, Koçer A. ULNAR SİNİR TUZAKLANMASI OLAN HASTALARDA NÖROPATİK AĞRI DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ İLE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, PB-194,145, 2014.
 17. Varoğlu AO, Koçer A. SENTETİK KANNABİNOİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN SANTRAL DEMYELİNİZAN LEZYONLAR. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, PB-140, 122, 2014.
 18. Varoğlu AO, Koçer A. Syringomyelili bir hastada tekrarlayan transvers myelitis. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, PB-311, 339, 2014.
 19. Varoğlu AO, Koçer A. Creutzfeldt-Jakob hastalığında tanı güçlüğü. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, PB-157, 282, 2014.
 20. Varoğlu AO, Koçer A., Alkan A. Multipl Skleroz benzeri demyelinizan radyonekroz lezyonu. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, PB-140, 122, 2014.
 21. Varoğlu AO, Ağırcan D, Koçer A. Klinik lateralizasyonun myastenia gravis hastalarının prognozuna etkisi. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, PB-214, 153, 2014.
 22. Okay M, Hasırcı B, Ağırcan D, Çalışkan B, Varoğlu AO, Koçer A. Menenjiomatozis Menenjiye Eşlik Eden NF-2 Olgu sunumu. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 23. Ağırcan D, Okay M, Hasırcı B, Varoğlu AO, Koçer A. İskemik İnme Olgularında Geliş ve Takip Süreçlerinde Enflamatuvar Belirteçler İle Dizabilite Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 24. Hasırcı B, Okay M, Cantürk İ, Varoğlu AO, Koçer A. Hipokalemiye Bağlı Gelişen Santral Pontin Miyelinozis. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 25. Hasırcı B, Okay M, Atik B, Koçer A. Okulofarengeal Muskuler Distrofi’de Pitozun İki Yöntemin Birlikte Kullanıldığı Bleferoplasti Operasyonuyla Düzeltilmesi. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 26. Varoğlu AO, Okay M, Sanlısoy B, Hasırcı B, Koçer A. Levetirasetamın İndüklediği İki Ürtikerli Vaka. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 27. Ağırcan D, Hasırcı B, Okay M, Koçer A. Wilson Hastalığında Cinsiyete Bağlı Olarak MR Bulgularının Tartışılması. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 28. Okay M, Koçer A, Sanlısoy B, Erşahin M. Parkinson Hastalığına Sekonder Gelişen Düşük Baş Sendromu Neticesinde Oluşan Spinal Dar Kanal. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 29. Koçer A, Okay M, Hasırcı B, Aralaşmak A. Atipik Klinik Bulgularla Seyreden Guillian Barre Sendromu. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB(), Antalya, 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 30. Okay M, Hasırcı B, Cantürk İ, Ağırcan D, Koçer A. IVIG Tedavisine Dramatik Yanıtlı Dermatomiyozit Olgu Sunumu. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 31. Koçer A, Sanlısoy B, Ağırcan D, Okay M, Aralaşmak A. Otit Komplikasyonu Olarak Oratya Çıkan Jacod Sendromu ve Fasiyal Sinir Tutulumu Birlikteliği. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 32. Okay M, Hasırcı B, Aralaşmak A, Koçer A. Hipoglisemik Ensefalopatide Reversible Difüzyon Kıstlaması Her Zaman Klinik İyileşme İle Korele Değildir. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(), Antalya, 2013.
 33. Aralaşmak A, Mehdi E, Sharifov R, Kılıçarslan R, Asıl T, Koçer A, Alkan A. Beyin Hiperperfüzyonda BT-MR Perfüzyon Bulguları. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7-11 Kasım 2012.
 34. Aralaşmak A, Mehdi E, Sharifov R, Kılıçarslan R, Asıl T, Koçer A, Alkan A. Santral Sinir Sistemi Vasküliti Tanısında Radyolojinin Rolü. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7-11 Kasım 2012.
 35. Kılıçarslan R, Alkan A, Sharifov R, Akkoyunlu ME, Aralaşmak A, Koçer A, Kart L. Obstrucktif Uyku Apneli Olgularda Obesitesinin beyin difüzyon değişiklikleri üzerinde etkisi. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7-11 Kasım 2012.
 36. Özdemir T, Gürsoy E, Yaman A, Asil T, Koçer A. Leptomeningeal metastazla ilişkili multipl kranial sinir ve kök tutulumu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, E-poster no:371, Kasım 2012.
 37. Özdemir T, Gürsoy E, Eryiğit G, Asil T, Koçer A. N-heksan nöropatisi. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, E-poster no:419, Kasım 2012.
 38. Eryiğit, G., Kocaman, G., Dürüyen, H., Asil, T., Koçer, A. “Van der Knapp lökoensefalopatisi: Olgu sunumu”. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, PB(118), Antalya, 2011.
 39. Mihmanlı, A., Dürüyen, H., Kelebek, S., Kocaman, G., Asil, T., Koçer, A. “İskemik inmeli hastalarda diş sağlığının incelenmesi”. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, PB(222), Antalya, 2011.
 40. Altıntaş, Ö., Kocaman, G., Asil, T., Koçer, A. “Postpartum gelişen bilateral parsonage-turner sendromu”. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, PB(416), Antalya, 2011.
 41. Albayrak, H., Dikici, S., Koçer, A., Erdem, H. Sneddon sendromu. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(123), Antalya, 2010.
 42. Dikici, S., Kocaman, G., Aydın, L., Koçer, A. Muhtemel Etambutol ile ilişkili psödotümör olgusu. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, PB(21), Antalya, 2010.
 43. Kocaman, G., Beşir, H., Koçer, A., Dikici, S., Ercan, N. Epidural anestezi sonrası gelişen kronik subdural efüzyon. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, PB(43), Antalya, 2010.
 44. Dikici, S., Ercan, N., Kocaman, G., Koçer, A. Alışılmadık şikayetle kliniğimize başvuran Guillain-Barre tanılı olgu. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, PB(268), Antalya, 2010.
 45. Dikici, S., Kocaman, G., Özdem, Ş., Koçer, A. Amlodipin ile ilişkili deliryum tablosu. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, PB(285), Antalya, 2010.
 46. Dikici, S., Kocaman, G., Güneş, C., Koçer, A. Karbonmonoksit intoksikasyonunun bifazik yükselişi. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, PB(288), Antalya, 2010.
 47. Gümüş, H., Kocaman, G., Dikici, S., Koçer, A. Atipik belirtilerle başlayan akut dissemine ensefalomyelit olgusu. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri CD, PB(457), Antalya, 2010.
 48. Dikici, S., Koçer, A., Eryılmaz, M., Albayrak, H. Kıllı dil (Olgu sunumu). Türk Geriatri 2010 Kongresi, Türk Geriatri Dergisi – Özel sayı. PB(8), Antalya, 2010.
 49. Dikici, S., Koçer, A., Özdem, Ş. Ailesel huzursuz bacak sendromu. Türk Geriatri 2010 Kongresi, Türk Geriatri Dergisi – Özel sayı. PB(41), Antalya, 2010.
 50. Koçer, A., Koçer, E., Eryılmaz, M., Yaman, M., Özdem, Ş. ″Multipl skleroz olgularında fiziksel özürlülüğün bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi″. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(269), 15, 233, Antalya, 2009.
 51. Koçer, A., Rahmanlar, H., Çakır, T., Önder, E. ″Lansaprozol kullanımına ikincil geçici iskemik atak″. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(64), 15, 122, Antalya, 2009.
 52. Koçer, E., Yanık, M., Eryılmaz, M., Koçer, A., Aliağaoğlu, C. ″Nadir bir dikkat eksikliği ve konuşma bozukluğu nedeni: Nörofibromatöz tip VI″. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(25), 79, Ankara, 2009.
 53. Koçer, E., Koçer, A., Canan, F. ″Hekimlerde öfke kontrolü ve etkileyen faktörler″. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(188), 243, Ankara, 2009.
 54. Eryılmaz, M., Çakır, T., Koçer, A. ″Charlevox-Saguenay Sendromu″, Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(386), 14, 219, Antalya, 2008.
 55. Memişoğulları, R., Yüksel, H., Koçer, A., Yıldırım, H.A., Özdemirli, B. ″Migren Hastalarında Serum h-CRP ve PAPP-A Düzeyleri″, Ulusal Biyokimya Kongresi, Türk Biyokimya Dergisi, PB(68), 33, 154, Kapadokya, Nevşehir, 2008.
 56. Yılmaz, S., Karalı, E., Tokmak, A., Güçlü, E., Koçer, A., Öztürk, Ö. ″Parkinson hastalarında işitmenin değerlendirilmesi″, Türk KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, E-Posterler, EP(9), Antalya, 2008.
 57. Koçer, E., Değirmenci, Y., Koçer, A., Ataoğlu, A. “Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda eşlik eden baş ağrılarının değerlendirilmesi”. Anadolu Psikiyatri Günleri-Pamukkale, Denizli, 2007.
 58. Koçer, E., Bilge, C., Çağırıcı, S., Koçer, A., “İnme hastalarında lezyon lokalizasyonu ve depresyon ilişkisi”.2.Psikofarmakoloji Kongresi-İstanbul, 2007.
 59. Koçer, A., Domaç, F., Boylu, E., Ünal, Z., Tanrıdağ, T., Us, Ö., “Oral glukoz tolerans testi bozuk olgularda değişik sural sinir ileti çalışmalarının karşılaştırılması”, Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PB(55), Belek, Antalya, 2007.
 60. Koçer, A., Okuyucu, Ş., “Orta serebral arterin fusiform genişlemesine bağlı üçüncü kranial sinirin tam paralizisi”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(131),12,133, Antalya, 2006.
 61. Koçer, A., Çagrıcı, S., Gül, L., Tutkan, H., Börü, Ü.T., “Epilepsi polikliniğine gelen hastalarda kullanılan antiepileptik ekleme ilaç tedavilerinin değerlendirilmesi”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(269),12,179, Antalya, 2006.
 62. Koçer, A., Koçer, E., “Depresyon ve demansla başlayan Behçet hastalığı”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(317),12,196, Antalya, 2006.
 63. Özdemirli B, Koçer, A., Önder E, Güneş M. “Tirodite bağlı hipokalemik periodik paralizi”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(356),12,209, Antalya, 2006.
 64. Öztürk, Z.E., Koçer, A., ve Börü, Ü.T., “Depresyon ile ortaya çıkan Wilson Hastalığı vakası”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(156), Antalya, 2004.
 65. Bilge, C., Çagrıcı, S., Koçer, A., Lüleci, A., Öztürk, Z.E. ve Börü, Ü.T., “Paraneoplastik nörolojik hastalıklar”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(33), 266, Antalya, 2003.
 66. Gül, L., Koçer, A., Alp, R. ve Börü, Ü.T., “Patolojik intrakranial kalsifikasyonlar”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(61), 279, Antalya, 2003.
 67. Öztürk, Z.E., Koçer, A., ve Börü, Ü.T., “Antigribal ilaç kullanımına bağlı gelişen subaraknoid kanama vakası”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(135), 314, Antalya, 2003.
 68. Çagrıcı, S., Bilge, C., Koçer, A. ve Börü, Ü.T., “Antifosfolipid antikor sendromda intraserebral kanama”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(136), 314, Antalya, 2003.
 69. Bilge, C., Tutkan, H., Koçer, A., ve Börü, Ü.T., “İnme ve mevsimsel değişiklikler”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(138), 315, Antalya, 2003.
 70. Tutkan, H., Bilge, C., Koçer, A. ve Börü, Ü.T., “İntraserebral kanama nedeni olarak antiagregan ve antikoagülan ilaç kullanımı”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(139), 316, Antalya, 2003.
 71. Gül, L., Koçer, A. ve Börü, Ü.T., “Talamik enfarkta bağlı tek taraflı göz kapağı retraksiyonu”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(170), 330, Antalya, 2003.
 72. Bilge, C., Lüleci, A., Koçer, A. ve Börü, Ü.T., “Hepatit C virüs enfeksiyonuna bağlı gelişen polinöropati”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(236), 362, Antalya, 2003.
 73. Koçer, A., Yazgan, H., İnce, N. ve Börü, Ü.T., “Çocuk ve erişkin yaş grubu üremili hastalarda beynin elektrofizyolojik aktivitesinin değerlendirilmesi”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(311), 397, Antalya, 2003.
 74. Koçer, A., Börü, Ü.T., Çağrıcı, S., İnce, N. ve Koçer, E., “Epilepsi polikliniği şartlarında nöbet tanısında öykünün duyarlılık ve seçiciliği”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(312), 398, Antalya, 2003.
 75. Koçer, A., Lüleci, A., Alp, R., Bilge, C., Çağrıcı, S., İlhan, S., Öztürk, E., Gül, L., Tutkan, H. ve Börü, Ü.T., “Doğurgan yaş grubundaki bayanlarda migren ağrısı ve kadın hormonları ilişkisi”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(356), 419, Antalya, 2003.
 76. Gül, L., İlhan, S., Bilge, C., Koçer, A. ve Börü, Ü.T., “Nonketotik hiperglisemiye bağlı kore-ballismus ve T1 ağırlıklı görüntülerde putaminal hiperintensite”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, PB(436), 461, Antalya, 2003.
 77. İlhan, S., Börü, Ü.T., Sur, H., Koçer, A., Alp, R., Bilge, C., Çağrıcı, S., Gül, L., Lüleci, A., Öztürk, E. ve Tutkan, H., “Esansiyel tremor prevalans çalışması”, 5’inci Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, Bildiri Kitabı, PB(2), 76, Bursa, 2003.
 78. Börü, Ü.T., Koçer, A., İlhan, S. ve Alp, R., “Apomorfin deneyimimiz”, 5’inci Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, Bildiri Kitabı, PB(3), 77, Bursa, 2003.
 79. Börü, Ü.T., Koçer, A., Sargın, H., Sargın, M., Alp, R., Lüleci, A. ve Yayla, A., “Tip 2 diyabetlilerde nöropati prevalansının araştırılması ve otonom nöropati bulgularının değerlendirilmesi”, 26’ıncı Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Poster No Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, Supplement 2003, 1(7), 166-7, İstanbul, 2003.
 80. Alp, R., Börü, Ü.T., Sargın, H., Sargın, M., Lüleci, A., Koçer, A. ve Yayla, A., “Tip 2 diyabetlilerde semptomatik karpal tünel sıklığı”, 26’ıncı Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalılkarı Kongresi, Poster No Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, Supplement 2003, 1(7), 166, İstanbul, 2003.
 81. Sargın, M., Sargın, H., Alp, R., Börü, Ü.T., Lüleci, A.,, Ekrem Orbay, Koçer, A. ve Yayla, A., “Tip 2 diyabetlilerde erektil disfonksiyon sıklığının araştırılması”, Ulusal Diyabet Kongresi, Özet Kitabı, PB(50), 62, İstanbul, 2003.
 82. İnce, N., Koçer, A., Biber, S. ve Çetinkaya, M., “İskemik inme olgularında kronobiyolojik yapının değerlendirilmesi”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(49), 92, Antalya, 2002.
 83. Koçer, A., Beyaz, B., Koçer, E., ve Çetinkaya, M., “Klinik değerlendirme ve minimental muayene Alzheimer tipi demans tanısı için yeterli midir ?”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(109), 116, Antalya, 2002.
 84. Biber, S., Çubuk, A., Seyitoğlu, Ö., Gözke, E., Koçer, A. ve Çetinkaya, M., “Primer progresif afazi”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(113), 118, Antalya, 2002.
 85. Dörtcan, N., Gözke, E., Özyurt, Z., Koçer, A. ve Çetinkaya, M., “Distal el kaslarında güçsüzlük ve küçük kortikal-subkortikal enfarkt”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(156), 135, Antalya, 2002.
 86. Koçer, A., İnce, N., Koçer, E., Çubuk, A. ve Çetinkaya, M., “İnteriktal Elektroensefalo-grafi takibi ve klinik prognoz arasındaki ilişkinin araştırılması”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(240), 169, Antalya, 2002.
 87. Canbulat, C., Koçer, A. ve Gözke, E., “Akut iskemik inmelerde hCRP düzeyi”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(271), 182, Antalya, 2002.
 88. Koçer, A., Gözke, E., Dörtcan, N. ve Us, Ö., “Radikülopati, polinöropati ve karpal tüneli sendromu olgularında F dalgası parametreleri”, Ulusal klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Bildiri özet kitabı, PB(78), 218, Trabzon, 2002.
 89. Gözke, E., Dörtcan, N., Koçer, A., Akyüz, G. ve Us, Ö., “Karpal tünel sendromuna eşlik eden unlar sinir bilek tuzaklanmaları”, Ulusal klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Bildiri özet kitabı, PB(69), 207, Trabzon, 2002.
 90. Koçer, A., Çubuk, R., Gözke, E., Öre, Ö. ve Tasalı, N., “İskemik inmelerde tutulan damar alanları ve inme risk faktörleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi”, Serebrovasküler Hastalıklar 1.Ulusal Kongresi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 8, 51, Ankara, 2002.
 91. Koçer, A., Gözke, E., Çubuk, A. ve Çetinkaya, M., “Atrial fibrilasyon yaygın arter trombozuna neden olabilir”, Serebrovasküler Hastalıklar 1.Ulusal Kongresi,Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 8, 51, Ankara, 2002.
 92. Koçer, A., İnce, N., Biber, S. ve Gözke, E., “Serebrovasküler olaylarda hastaneye geliş süreçlerinin değerlendirilmesi”, Serebrovasküler Hastalıklar 1.Ulusal Kongresi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 8, 56, Ankara, 2002.
 93. Gözke, E., Koçer, A., Çelebi, D. ve Çetinkaya, M., “Botulinum Toksin A ile tedavi edilen bir propriospinal myoklonüs olgusu”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PB(16), Antalya, 2001.
 94. Koçer, A., Canbulat, C. ve Gözke, E., “Akut serebrovasküler hastalıklarda serum folik asit ve B12 vitamin düzeyleri”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PB(143), Antalya, 2001.
 95. Gözke, E., Dörtcan, N., Özyurt, Z. ve Koçer, A., “İzole trigeminal nöropati ile prezente olan beyin sapı enfarktı”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PB(184), Antalya, 2001.
 96. Koçer, A., Biber, S., İnce, N. ve Gözke, E., “Serebrovasküler olaylarda hastaneye gelişi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PB(204), Antalya, 2001.
 97. Gözke, E., Derelioğlu, A., Deniz, E. ve Koçer, A., “Dyke-Davidoff-Masson sendromu”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P(226), Antalya, 2001.
 98. Beyaz, B., Koçer, A., Koçer, E. ve Çetinkaya, M., “Nöropsikolojik testlerin lateralizasyonu tanımlamadaki değeri”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PB(396) , Antalya, 2001.
 99. Sayitoğlu, Ö., Koçer, A., Gözke, E., “Spontan karotid arter diseksiyonu erken inmelerde önemli bir nedendir”, Ulusal Nöroloji Kongresi. PB(24), İstanbul, 2000.
 100. Gözke, E., Öre, Ö., Özyurt, Z., Dörtcan, N., Koçer, A. ve Çetinkaya, M., “Karotis stenozu ve lökaryozis”, Ulusal Nöroloji Kongresi. PB(30), İstanbul, 2000.
 101. Çelebi, D., Gözke, E., Koçer, A. ve Çetinkaya, M., “Posterior Alien Hand Sendromu”, Ulusal Nöroloji Kongresi. PB(47), Kuşadası, 1999.
 102. Çelebi, D., Gözke, E., Koçer, A. ve Çetinkaya, M., “İnfiltratif tümör olarak yorumlanan vaskülitik kökenli bir orta serebral arter infarktı”, Ulusal Nöroloji Kongresi. PB(164), Kuşadası, 1999.
 103. Kutluer, İ., Koçer, A., Gözke, E., Öre, Ö. ve Çetinkaya, M., Multipl skleroz varyantı– Balo Hastalığı ? Ulusal Nöroloji Kongresi. PB(181), Kuşadası, 1999.
 104. Koçer, A., Gözke, E., Çakır, M.E., Gez,G., Çelebi, D. ve Çetinkaya, M., “Hipertansiyon hastalarında beyin hasarı ve karotis intima kalınlığı ilişkisi”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 3.Sempozyumu,  Gaziantep, PB(34), 1999.
 105. Çakır, M.E., Koçer, A., Kevenk, U. ve Çetinkaya, M., “Propriospinal myoklonüs : olgu sunumu”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Bursa, 1998.
 106. Koçer, A., Yerlikaya, F., Çakır, M.E. ve Çetinkaya, M., “İzole cilt vaskülitine bağlı polinöropati”, Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 1997.