Depresyon ve Nörolojik Hastalıklar

Depresyon ve Yaşlı Hasta

Depresyon, uzun süreli bir mutsuzluk (hüzün) ve çökkünlük halidir.

İnsanların %10’u hayatlarının herhangi bir evresinde depresyon geçirirler. Bu süreçlerin çoğu tedavi edilmez.

Yaşlı Hastalarda depresyon veya diğer duygudurum bozukluklarının önemli tıbbi, sosyal ve mali sonuçları vardır. Çünkü bu durum;

 • birey ve yakınları için maddi ve bedensel bakım yükünü arttırır
 • var olan tıbbi hastalıkları (inme, demans / bunama, diyabet, hipertansiyon gibi) alevlendirir ve sonuçlarını ağırlaştırır
 • işlev kaybına ve engelliliğe sebep olur.
 • intiharların ölümle sonuçlanan intihar olaylarına neden olur

Depresyon belirtileri nelerdir ?

 • Hüzün ve üzüntü
 • Çökkünlük
 • Suçluluk duygusu
 • Uyku bozukluğu (uykusuzluk vyea aşırı uyku), sıra yanı ğün ve
 • İştahsızlık ve zayıflama
 • Sosyal ortamlardan kaçma
 • Apati hali (küntlük)
 • Sabahları daha kötü hisseder ve morali günün ilerleyen saatlerinde biraz düzelir

Ajite depresyon nedir?

Bazen de hastaların bir kısmında (özellikle yaşlı ve bunama şikâyeti  olan hastalarda daha dikkatle sorgulanmalı) tam tersi bir takım bulgular gözlenir. Ajite depresyon olgularında;

Huzursuzluk, yerinde duramama hâli, sıkıntı, kaygı ve öfke nöbetleri olur.

Yaşlılarda depresyonun tanınması ile ilgili sorunlar nelerdir ?

Zaten var olan uyku bozukluğu ve kilo problemleri yaşlılık depresyonu için tanı koymada yardımcı olamaz. Geriatrik depresyonun belirtileri daha çok somatik ağırlıklı olduğu için tanısı zordur.

Hastalar çoğu zaman bu durumu doğal bir süreç olarak değerlendirir.

Sağlık çalışanları da görzlenen bu depresif belirti ve bulguları yaşlanma ile ilişkilendirirler.

Geriatrik depresyonda şikayetler  depresyonla çok benzeşen dahili ya da nörolojik hastalıklar (demans, parkinson hastalığı veya felç geçiren olgular gibi) zemininde ortaya çıkar. Bu da tanıyı zorlaştırır.

Yaşlı hastalar şikâyetlerini aktarımda yetersiz olabiliyor. Bu nedenle özellikle hasta yakınları ve bakım verenlerin bildirimleri yaşlı bireylerde depresyonu tanıyabilmek için çok önemlidir.

Yaşlı hastalarda fiziksel sağlık sorunları olan hastalarda eşlik eden depresyon hangi oranlarda görülür ?

 

Sağlık sorunu Yüzde kaçında depresyon görülür ?

Kalp ve damar hastalıkları

Serebrovasküler hastalıklar

Parkinson hastalığı

Onkolojik hastalıklar

Kronik böbrek yetmezliği

KOAH (kronik astım, bronşit)

Endokrinolojik hastalıklar

Kan hastalıkları

Kas ve eklem hastalıkları

Demans (Alzheimer hastalığı, Hidrosefali)

%20

%20-40 (ilk 1 yıl risk en yüksek)

%17-70

%16

%20

%41

%20-35

%20

%20-55

%20-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere özellikle eşlik eden nörolojik hastalık varsa hastalığa bağlı ölüm ve sakatlık riskini azaltmak için depresyon mutlaka dikkatle değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.

Yaşlı hastalarda depresyon teşhisi zordur.

Depresyon, Yaşlı Bireylerde Nörolojik Hastalıklara Eşlik Eden Önemli Bir Sorundur

Nörolojik hastalıklarla birliktelik açısından baktığımızda 3 önemli hastalıkla birlikteliğine parmak basmakta fayda vardır.

1.Parkinson hastalığı, depresyon benzeri bir tablo ile başlayacağı gibi her evresinde de görülebilir.

Özellikle erken yaşta başlayan Parkinson hastaları hastalığın yarattığı çökkünlük ve keder açısından araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.

2.Depresyon kişide demans (Alzheimer hastalığı) gelişiminin ilk habercisi olabilir.

Demans hastalarında da içe kapanma, hareketlerde yavaşlama, uyku problemleri, iştahsızlık, dikkat dağınıklığı, unutkanlık  ve küntlük görülebileceği için depresyonu ayırt etmek güç olabilir.

Bu şikayetleri olan Alzheimer şüphesiyle takibe alınan hastalar önce depresyon gibi kabul edilip tedavi edilir. Eğer kişide demans yoksa kederlilik hali, dikkat bozukluğu ve bellek problemlerinin ortadan kalkması mümkündür.

Demans hastalarının %50’si yalnızca başlangıçta değil hastalığın herhangi bir sürecinde depresyon belirtileri gösterebilir.

3.İnme (felç) geçirmiş hastalar için de depresyon önemli bir problemdir. İyileşmeyi geciktirir, fizik tedaviyi zorlaştırır, bazen ölümle sonuçlanabilir.

İnme hastalarında depresyon ya beyin hasarı (temporal ve frontal lob hasarı, limbik sistem hasarı gibi) veya inme geçiren şahsın bu olaydan duyduğu endişe nedeniyle gelişir.

Bu nedenle inme (felç) hastaları da yeni gelişmiş çökkünlük ve keder açısından araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.

 Detaylı Bilgi ve Randevu

By | 2018-01-23T13:19:36+00:00 Aralık 19th, 2017|Blog|Yorum yok

Siz de fikrinizi belirtin