Boyun Ağrısı

BOYUN AĞRISI NEDİR ?

 • EN SIK RASTLANAN BOYUN AĞRISI NEDENİ YUMUŞAK DOKU ZORLANMALARIDIR.
 • HER BOYUN AĞRISI BOYUN FITIĞI DEMEK DEĞİLDİR.
 • HER BOYUN FITIĞI AĞRI YAPMAZ.
 • BOYUN AĞRISI OLAN HASTANIN DİKKATLİ BİR NÖROLOJİ MUAYENESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.
 • KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VARSA VEYA HER TÜRLÜ AĞRI KESME DENEMELERİNE (İLAÇ, KURU İĞNE, MANUEL TERAPİ, PROLOTERAPİ, FİZİK TEDAVİ)  RAĞMEN KONTROL ALTINA ALINAMIYORSA BOYUN FITIĞI AĞRILARINDA CERRAHİ DÜŞÜNÜLÜR.

Boyun, arkada kafa ve gövde arasında yer alarak bağlantı görevi gören vücut kısmına verilen isimdir.

Başımızı destekler, dengeli pozisyonda tutar ve birçok yöne rahat hareket etmesini sağlar.

Bu bölgedeki kas, destek dokuları ve kemik yapıları; büyük damarları, omuriliği, kola giden sinirleri korumakla görevlidir.

Omurganın en hareketli parçası olan boyun, vücuttaki en karmaşık eklem yapısına sahiptir. Bu nedenlere travmalara / incinmelere açıktır.

Bu bölgede oluşan ağrılara boyun ağrısı denilir.

Boyun ağrısı çok yaygın görülen bir sağlık sorunu olup her 3 kişiden biri hayatı boyunca en az bir kez boyun ağrısı çektiğini ifade eder.

Büyük çoğunluğu hafif şiddette ve geçici özellikte olmakla birlikte bazen de çok ağrılı olabilir.

 

BOYUN AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR ?

1- En sık rastlanan boyun ağrısı nedeni yumuşak doku zorlanmalarıdır.

Toplumda boyun tutulması olarak bilinen boyun kaslarında spazma neden olabilir.

Yumuşak doku zorlanmalarının en sık gördüğümüz nedenleri şunlardır:

 • Boynu devamlı öne doğru eğme (yanlış masa başı çalışması, I-pad’e bakma, telefonla meşgul olma, yazı yazma, ders çalışma)
 • Günlük yaşamdaki gerilimler ve iş stresi
 • Yaş (Boyun yapısında kireçlenme başladığı için)
 • Kaza ve travmalar
 • Ağır bir şey kaldırmak
 • Yanlış pozisyonda uyuma ve yüksek yastık kullanma

Boyun Ağrısı Duruş Bozukluğu

Resim.2:  SIK RASTALANAN DURUŞ BOZUKLUĞU NEDENLERİ (Boynun uygunsuz duruşuna dikkat!)

2- Boyun düzleşmesi

Boynun doğal kavisini kaybetmesi ve düzleşmesidir. Önemli bir boyun ağrısı nedenidir.

“Baş sağa ve sola çevrildiğinde ağrı ya da zorlanma oluyorsa bu boyun düzleşmesi işareti olabilir.”

Boyun düzleşmesi tanısı direkt röntgen (x-ray)  ile rahatlıkla teşhis edilir.

Günümüzde özellikle masa başında çalışanlarda, bilgisayar kullananlarda yaygın olarak görülen boyun düzleşmesinin nedenleri şunlardır;

 • Boynu devamlı öne doğru eğme (I-pad’e bakma, telefonla meşgul olma, yazı yazma, ders çalışma)
 • Uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz bir şekilde durmak (Mutfakta iş yapmak, İşyerinde sabit durarak ve çoğunlukla boynu eğik iş yapmak)
 • Stres
 • Duruş bozukluğu
 • Boyun bölgesine alınan darbeler
 • Aşırı yorgunluk

3- Travmalar

 • Trafik kazaları (Arabaya arkadan vurulması sonrasında başın öne ve arkaya gitmesi)
 • Araba koltuklarının üst kısımlarındaki baş destekleri ve emniyet kemeri kullanımı gövde ve başın arkaya gitmesini engelleyen önemli bir güvenlik önlemidir.
 • Güreş gibi sporlar
 • Yüksekten düşme

4- Boyun kireçlenmesi (Osteoartrit)

Yaşa bağlı olarak veya duruş bozukluğuna bağlı olarak, bazen de romatolojik nedenlerle ilişkili olarak boyundaki eklemlerin yıpranıp, aşınmasıyla oluşur.

Boyunda kireçlenmesi 20-30’lu yaşlarda başlar fakat genellikle yakınmaya neden olmaz.

“Zaman zaman alevlenme ve düzelme dönemleri gösteren boyun ağrısı ve tutulması en tipik bulgulardır.”

Bazen bu yeni kemik oluşumları boyun hareketleri sırasında sinir köklerine bası yapabilir ve omuz ve kollarda da ağrı ve / veya nöropatik ağrı ( uyuşukluk, iğnelenme hissi, duyu kaybı ) oluşabilir.

Nadiren kol ve el kaslarında güçsüzlük te gelişebilir.

5- Boyun Fıtığı (Disk Hernisi)

Boyun fıtığı, omurgayı oluşturan kemiklerin arasındaki yastık görevi yapan jölemsi kıkırdak disk dokusunun zamanla zayıflamasıyla disk içeriğinin dışarıya doğru fırlaması durumudur.

Boyun fıtığı hastalarında ağrının sebebi bölgesel hasar, omurlara binen yük dağılımının bozulması ve boyun bölgesindeki kas spazmıdır.

Eğer sinirlere bası da gelişirse nöropatik ağrı şikayetleri de eklenir.

Boyunda 7 adet omur kemiği vardır, 1. ve 2. omur kemikleri arasında disk yoktur.

Boyun fıtığı boyun omurgasındaki tüm disklerde görülmekle birlikte boyun omurgasının en hareketli olduğu C4-5, C5-6,  C6-7 omur kemikleri aralıklarında daha sık görülür.

Genellikle birden fazla seviyede görülür. Ağrı genellikle tek taraflıdır, iki taraflı olabilir, bazen de taraf değiştirir.

“Her fıtık ağrı yapmayabilir ve yıllarca hiç bir şikayete yol açmadan ilerleyebilir.”

Başlangıçta zaman zaman olan boyun ağrıları ve tutulmaları tedaviye gerek olmadan iyileşir.

Zamanla tutulmaların sıklığı, süresi ve şiddeti artabilir.

Ancak fıtık ilerledikçe bilgisayar başında çalışmak, klimalı ortamlar, kitap okumak, araç kullanmak, stres, uykusuzluk, alışveriş poşeti ya da herhangi bir ağırlık taşımak ağrıları artırır veya ortaya çıkarır.

Artık dikkate alınması gereken bir boyun fıtığı ile karşı karşıyayız demektir.

 • Bu hastalarda;  önce boyun ağrısı Boyun fıtığının yol açtığı ağrılar başı sağa ve sola çevirmeyi, arkaya doğru yatırmayı zorlaştırır. Bu hareketleri yaparken bıçak gibi giren ağrılar hissedebilirsiniz.
 • Bazen şiddetli baş ağrıları şeklinde başlayabilir. Yorgunluk, yatak ve yastıktan rahatsız olmak, boyun ve omuz kaslarında yorgunluk görülebilir.
 • Basının büyüklüğü ve etkinliğine göre boyun hareketlerinde kısıtlılık başlar.
 • Sinir kökü ya da omuriliğin üzerine baskı varsa kol ve el kaslarında kuvvet kaybı, kol ve el bölgesinde fıtığın düzeyine bağlı olarak bölgesel hissizlikler, nöropatik tipte ağrılar (şiddetli ve yanıcı ağrı, uyuşma, karıncalanma) ve beceriksizlik görülebilir.
 • Şiddetli kas spazmından dolayı fıtığın olmadığı aralıklarda bulunan sinirler de sıkışabilir.
 • Eğer omuriliğe bası yapacak ve omurilik kanalını daraltacak kadar büyük bir fıtık ile karşı karşıya iseniz yürüme zorluğu, bacaklarda kuvvetsizlik ve hatta idrar şikâyetleri de görülebilir.

Tanı nasıl konulur ?

Nöroanatomiyi iyi bilen bir nöroloji hekimi veya fizik tedavi hekimi tarafından yapılacak dikkatli bir nörolojik muayene ile tanı çok rahatlıkla konulabilir.

Boyun fıtığı hastalarında görülen şikayetlerin tamamı boyun kireçlenmesi, boyun duruş bozuklukları, boyun kaymaları gibi boyun omurgası hastalıkları ile aynıdır. Zaten bu hastalıklar çoğu zaman aynı hastada aynı zamanda görülebilir.

Boyun hareketleri normal, kısmen kısıtlı ya da ileri derecede kısıtlı olabilir. Boyun kasları basmakla ağrılıdır. Hafif bir masaj, sıcak uygulamalar hastayı rahatlatabilir.

Düz röntgen boyundaki aks bozukluklarını, disk aralığındaki daralmayı, kanal darlıklarını, kireçlenmeye bağlı değişiklikleri göstermede oldukça başarılıdır.

MR boyundaki disk patolojilerini ve yumuşak doku değişikliklerini göstermede en kullanışlı görüntüleme yöntemidir.

Boyun MR incelemesi sayesinde boyun bölgesinde bulunan omurlar, omurlar arasındaki diskler, bu disklerin etkilediği sinirler ve kaslar net bir şekilde görülebilmektedir.

Sinir hasarı geliştiğini düşündürecek bulgular ( duyu kaybı, güç kaybı veya nöropatik ağrı şikayetleri ) tanının desteklenmesi ve ameliyat kararını vermek için EMG istenir.

Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir ?

 1. İlk olarak başvurulan yöntem, hazırladığımız videoda gösterilen boyun kaslarını güçlendirerek omurgaya binen yükü hafifletmeye yönelik egzersizlerdir.
 2. Kısa süreli korse kullanımı (1-2 ay) kas spazmını asgariye indirerek disklere olan baskıyı azaltır.
 3. Akut ağrılarda ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar
 4. Sinir kökü iritasyonu veya nöropatik ağrı düşündüren bulgular varsa kısa süreli olarak steroidler
 5. Eğer ağrılar ilaç tedavisi ile azalmıyorsa fizik tedavi başlanır.

Boyun omur kemikleri çevresindeki kas spazmını çözmede ve kas kısalığını gidermede seanslar halinde yapılan kuru iğne tedavisi çok başarılıdır. Kuru iğne tedavisi yalnızca kaslarda gevşemeyi sağlamaz, bu sayede ağrı azalır, egzersize uyum kolaylaşır ve omurlar arası gevşeyerek fıtığın küçülmesine yardımcı olur.

Proloterapi ve PRP uygulamaları ile ligament ve tendonların güçlendirilmesi fıtık ve dolayısı ile ağrı oluşumunu önleme için faydalıdır.

Ne zaman ameliyat gerekir ?

Nadir de olsa cerrahi müdahale yöntemlerine (boyun fıtığı ameliyatı) başvurulabilir. Tıbbi tedaviye (egzersiz, ilaç, kuru iğne tedavisi, diğer fizik tedavi yöntemleri, sinir blokları) rağmen ağrı yakınmaları geçmiyorsa ya da ciddi omurilik ve sinir bası bulguları varsa; o zaman tedavi ameliyattır.

6- Diğer boyun ağrısı nedenleri

Romatizmal Hastalıklar (Romatoid artrit, ankilozan spondilit)

Boyun hareketlerinde kalıcı kısıtlılığa yol açabilir.

“Mekanik ağrıların tersine romatizma hastalıklarında ağrı hareketle azalır uzun süreli istirahatle ve özellikle geceleri artar.”

Sabahları görülen yarım saatten fazla süren eklem sertliği ve hareket zorluğu varsa romatizma hastalıkları açısından hasta mutlaka araştırılmalıdır.

Omur iliğin geçtiği kanalda daralma (kanal daralması)

Boyun bölgesinde omuriliğin ve/veya sinirlerinin geçtiği kanalların daralması ve omurilik beslenmesinin bozulması ile ortaya çıkar.

Çoğunlukla boynunda kayma olan, boyun yapısı bozulmuş veya yaşa bağlı olarak boyun dejenerasyonu olan kişilerde görülür. Boyun hareketleriyle şikâyetler artış gösterir.

Özellikle ileri yaşlarda ellerde uyuşma, kuvvetsizlik ve beceriksizlik, yürümede zorluk ve el-ayaklarda his kusuru olan hastalarda dar kanal hastalığı araştırılmalıdır.

Psikolojik nedenlerle ilişkili boyun ağrıları

Vücudumuzdaki kasların çoğunluğu çalışmadığı zaman tamamen gevşer. Ancak ‘yerçekimine karşı koyan kaslar’ olarak bilinen ve boyun kaslarını da içeren bazı kaslar vücudumuzu dik pozisyonda tutmak için sürekli çalışmak zorundadır.

Boyun kasları çok çalışırlarsa, gerilim tipi baş ağrısına neden olurlar.

Kişi herhangi bir konuda endişe duyduğunda, üzüldüğünde kaslarını gereğinden daha fazla kasar. Bu durum, kasların başın arka kısmına yapıştıkları yerde aşırı bir gerginlik oluşturur. Kas yapışma yerleri duyarlı ve ağrılı hale gelir.

Ağrı çok şiddetlendiğinde boyundan yukarı başın arka kısmına ve öne doğru yayılır, hatta bazen ağrının gözlerinin arka kısmında hissedildiği söylenir.

Migrene kıyasla daha hafif olmakla birlikte bazen kronikleşebilir ve hastanın yaşam kalitesini bozabilir. Bu durumda suboksipital, trapez ve temporal isimli kaslara yapılacak kuru iğne tedavisi seansları etkili ve ucuz bir tedavi seçeneğidir.

Mekanik nedenler

Kötü (kambur, baş öne eğik) duruş, çok yumuşak bir yatak ve yastık (Resim.2)

Miyofasiyal Ağrı Sendromu

Boyun ve sırt kaslarında duyarlı noktalarla kendini gösteren yumuşak doku kaynaklı ağrılara neden olur.

Torasik Outlet (Çıkış) Sendromu

Boyundan çıkan sinirlerin ( C8 ve T1 ) omuzda kemik altında ve koltuk altı bölgesinde sıkışması ile oluşan,  kola yayılan ağrı ve uyuşukluğa neden olan bir hastalıktır.

Diğer önemli nedenler

Boyun tümörleri, omurilik tümörleri, kemik enfeksiyonları (tüberküloz, bruselloz) ve omuz eklemi problemleri de boyun ve kol ağrısı nedeni olabilir.

Yemek borusu, nefes borusu, tiroid ve akciğer gibi komşu bölge hastalıklarında da nadiren de olsa ağrı boyun bölgesinde hissedilebilir.

BOYUN AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Şiddetli ve uzun süreli boyun ağrıları tedaviye ihtiyaç duyar.

 • İlaç Tedavisi : Basit ağrı kesiciler, antiromatizmal ilaçlar ve kas gevşeticiler, opiatlar (yeşil reçete ile satılmaktadır ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır)
 • Ağrılı noktalara ağrı kesici enjeksiyonlar (tetik nokta enjeksiyonları)
 • Kas gevşetme yöntemleri :
 1. Kuru iğne tedavisi
 2. Sıcak uygulama ve masaj
 3. Fizik tedavi ajanları (elektrik akımları, ısıtıcı ajanlar, traksiyon gibi)
 4. Boyunluk kullanılması (eklem ve kaslar dinlenir)
 • Egzersizler :
 1. Boyun egzersizleri, bir yandan boyun hareket açıklığının korunmasını sağlar ve boyun kaslarının gücünü artırır.
 2. Yüzmek, bisiklete binmek (baş hafif ekstansiyonda), yürümek gibi yumuşak boyun hareketlerini içeren spor faaliyetleri de yararlıdır.

Genel prensibimiz ağrının izin verdiğinden daha fazla boynu hareket ettirmemektir.

 • Cerrahi Tedavi : Aşağıda belirtilen sorunlar varsa cerrahi tedavi (ameliyat) gerekir.
 1. Omurga tümörü veya absesi
 2. İlerleyici kas gücü, his ve refleks kaybı ile giden boyun fıtığı
 3. Tedaviye rağmen ağrı şikayetleri geçmeyen omurga ve / veya fıtık problemi
 4. Omurga kırığı ve omurga kayması
 5. Ciddi omurilik ve sinir basısı ile seyreden dar kanal hastalığı

 

By | 2018-01-21T18:59:14+00:00 Aralık 11th, 2017|Boyun Ağrısı Fıtığı, Boyun Fıtığı|Yorum yok

Siz de fikrinizi belirtin